30 start-ups de la UE estaran millor dotades de capacitats, processos i connexions per a escalar més ràpid i eficaçment. A més d’una base més sòlida i refinada des de la qual augmentar la seva petjada de mercat a Europa i a tot el món, i per a accedir a instruments de finançament clau en el futur.

Una major connectivitat entre startups i els seus homòlegs, inversors potencials, clients, socis i altres agents de l’ecosistema a nivell nacional, regional i de la UE.