X2.0 i la Cohort AgriTech se centrarà en donar suport a start-ups que impulsin la tecnologia, la innovació i l’anàlisi de dades per millorar la producció agrícola i abordar els reptes als quals s’enfronten els agricultors i la indústria agrícola en el seu conjunt, amb la configuració d’un programa de tecnologia profunda de 5 mesos personalitzat i basat en necessitats.