Serveis Transversals

Els serveis transversals són aquells prestats per les organitzacions de suport, no directament vinculats a un node o una tecnologia concretes però prestats en el marc del DIH4CAT. En aquest sentit les organitzacions de suport proporcionen a les empreses serveis preparatoris de cara a afrontar processos d’innovació tecnològica o aglutinen recursos (de divulgació, finançament o cerca de socis) que tenen caràcter complementari als que ofereixen els nodes.

Serveis

Servei d’Innovació Estratègica

El Servei d’innovació estratègica és un servei d’assessorament d’ACCIÓ, finançat per la xarxa Enterprise Europe Network, que et permetrà consolidar un model propi d’innovació dins la teva empresa i convertir-la en un dels trets distintius de la teva competitivitat. En concert, amb aquest servei obtindràs:

  • Reflexió estratègica sobre com s’està gestionant la innovació i com s’hauria de gestionar
  • Unes recomanacions consensuades amb l’equip directiu adreçades a adaptar el vostre model d’innovació al nou entorn, tenint en compte els reptes estratègics de l’empresa
  • Formació en un conjunt d’eines per accelerar la transformació del vostre model d’innovació
  • L’acompanyament per part d’ACCIÓ en l’execució de les actuacions consensuades
  • Aquest servei inclou opcionalment 15 hores d’assessorament expert per part de professionals acreditats per ACCIÓ que t’ajudaran a implementar les recomanacions. De forma opcional, tens l’oportunitat de participar en un programa formatiu amb ESADE i ACCIÓ.

Servei d’Innovació Estratègica

Horitzó Innovació

El servei Horitzó Innovació és un servei d’assessorament que s’adreça a empreses que volen innovar però encara no estan preparades per fer-ho. Si necessites fer més eficient la gestió del teu dia a dia millorant les teves àrees funcionals, aquest servei treballa dos elements clau per millorar el rendiment de la teva empresa i preparar-la per innovar:

  • Anàlisi personalitzada de l’estat actual de la teva empresa i de les seves mancances i oportunitats.
  • Fotografia futura de com voldries que fos la teva empresa a dos anys vista.
  • Full de ruta a mida amb les recomanacions i accions prioritàries que es detectin per reorientar el rumb de la teva empresa.

Horitzó Innovació

Diagnosi digital bàsica (servei equivalent en profunditat a l’autodiagnosi però acompanyat per un especialista/ Oficina Tècnica)

L’objectiu general d’aquest servei és millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses seleccionades a través del desenvolupament d’un pla de digitalització que les faci més competitives.

El servei s’estructura en les següents fases:

1.DIAGNOSI DIGITAL: Les empreses disposaran d’un consultor expert que, sobre la base de la informació recollida, elaborarà un diagnòstic digital de la seva situació actual.

2.IDENTIFICACIÓ DE REPTES I OPORTUNITAT DE MILLORA: A partir del resultat de la diagnòsi digital serà possible la detecció i creació d’un llistat de reptes/ oportunitats de millora digital per a cada participant.

Diagnosi digital bàsica (servei equivalent en profunditat a l’autodiagnosi per acompanyada per un especialista/ Oficina Tècnica)

Assessorament en línies de finançament per projectes d’Industria 4.0

Aquest servei se centra en acompanyar a les empreses, prioritàriament pimes, a través d’assessoraments i resolució de consultes, per tal de donar a conèixer els instruments públics i privats  disponibles per acompanyar aquest procés de transformació. A títol d’exemple: els cupons d’Indústria 4.0,programes ACTIVA, etc.

Assessorament en línies de finançament per projectes d’Industria 4.0

Sol·licita més informació