Agència per a la Competitivitat de l’Empresa es compromet a mantenir aquest lloc web actualitzat i precís. No obstant això, si us trobeu amb alguna cosa incorrecta o obsoleta, agrairíem que ens ho feu saber. Indiqueu on heu llegit la informació al lloc web. A continuació, ho analitzarem el més aviat possible. Envieu la vostra resposta per correu electrònic a: tac.tacneg@oicca.ofni.

We are not liable for loss as a result of inaccuracies or incompleteness, nor for loss resulting from problems caused by or inherent to the dissemination of information through the internet, such as disruptions or interruptions. When using web forms, we strive to limit the number of required fields to a minimum. For any loss suffered as a result of the use of data, advice or ideas provided by or on behalf of Agència per a la Competitivitat de l’Empresa via this website, Agència per a la Competitivitat de l’Empresa accepts no liability.

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa farà tots els esforços raonables per protegir els seus sistemes contra qualsevol forma d'ús il·legal. Agència per a la Competitivitat de l’Empresa implementarà les mesures tècniques i organitzatives adequades a aquest efecte, tenint en compte, entre altres coses, l'estat de la tècnica. Tanmateix, no serà responsable de cap pèrdua directa o indirecta que pugui patir un usuari del lloc web que es produeixi com a conseqüència de l’ús il·legal dels seus sistemes per part de tercers.

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa no assumeix cap responsabilitat pel contingut dels llocs web als quals es faci referència a un hiperenllaç o una altra referència. Els productes o serveis oferts per tercers estaran subjectes als termes i condicions aplicables d’aquests tercers.

All intellectual property rights to content on this website are vested in Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

The content on this website is available under a Creative Commons Attribution Share Alike Non-Commercial License, unless specified otherwise.

If you have any questions or problems with the accessibility of the website, please do not hesitate to contact us.