Com a exponent d’una de les 5 tecnologies habilitants o KET (Key Enabling Tecnologies), l’impacte de la fotònica és molt transversal i pot donar valor a entorns tan variats com la salut, les comunicacions, el medi ambient o al sector aeroespacial, entre molts d’altres.

És per això que el Node de Fotònica esten la seva àrea d’influència a alters sectors tecnològics propers. Reforçant els seus vincles d’interacció amb tots aquests altres entorns tecnològics, pot ajudar a proporcionar solucions més integrals a les empreses tan locals com d’arreu, cobrint necessitats al llarg de tota la cadena de valor i reforçant els ecosistemes industrial, tecnològic i de coneixement a Catalunya.

Coordinadors

Socis

Serveis

Consultoria Tecnològica

Industrial Photonics

El node de fotònica proporciona assessorament tècnic especialitzat sobre l’ús i les possibles aplicacions d’instrumentació i tècniques específiques (és a dir, nanofabricació i nano caracterització, enginyeria avançada, laboratori de biologia, tècniques de post-processament …) Són activitats ad-hoc que es poden adaptar a les necessitats del part interessada.

Testeig i Experimentació

Accés a infraestructures

Els serveis d’accés a les infraestructures següents es posen a disposició de les empreses:

 • L’ús de l’equipament de Microscòpia i Nanoscòpia de Llum de Super Resolució (SLN) del node de fotònica proporciona instrumentació d’imatge avançada i tecnologies relacionades per ajudar les ciències biomèdiques a resoldre reptes difícils que no es poden abordar amb la tecnologia actual. El SLN està equipat amb tècniques de microscòpia d’avantguarda que operen un pas més enllà de l’estat comercial de l’art en tècniques d’imatge i nanoscòpia. Les instal·lacions disponibles inclouen tècniques avançades de fotofotos i fluorescència, imatges de super resolució, microscòpia de fulls de llum i imatges Raman.
 • El NanoFabrication Lab (NFL) é una instal·lació transversal dedicada a la fabricació i caracterització de dispositius fotònics nanoestructurats. Aquest laboratori inclou eines i tècniques de nanofabricació d’última generació per a una àmplia gamma d’aplicacions òptiques, que van des de la biosensibilitat fins a les comunicacions òptiques, i abasta una àmplia gamma de materials, inclosos polímers, semiconductors , metalls o cristalls, entre d’altres. El laboratori també inclou eines per a la caracterització avançada de materials i dispositius.
 • L’objectiu de l’Advanced Engineering Lab (AEL) és apropar les parts interessades a les tecnologies més modernes en electrònica i enginyeria mecànica de precisió. El laboratori proporciona eines d’última generació per al disseny, el muntatge i la caracterització electrònics, així com per a l’enginyeria micromecànica. Les aplicacions abasten des de dispositius d’avantguarda per a comunicacions espacials i optoelectrònica ultraràpides, dispositius ultrasensibles per a òptica quàntica, nano i biofònica, fins a l’optimització de sistemes òptics i el disseny de nous elements optomecànics, entre d’altres.
 • El Biology Lab (BIL) és una instal·lació transversal amb l’objectiu de proporcionar assistència científica i suport tècnic a les parts interessades en la manipulació, preparació i manteniment de mostres biològiques. El laboratori de postprocessament (PPL) està dissenyat per donar suport al processament, fabricació i caracterització de materials i components òptics per a la investigació i els interessats en la indústria.
 • Servei de prototipatge electrònic: disseny, construcció i test de circuits de control avançats per prototipatge o sèries curtes de plaques electròniques, incloent PICs, FPGAs, microcontroladors o control de precisió de motors, en especial per la seva integració en instrumentació.

Cerca de socis i ecosistema d’innovació

Innovation Workshops

Els Innovation Workshops estan dirigits a generar projectes d’innovació col·laboratius entre investigadors, empreses tecnològiques, empreses usuàries finals de sectors industrials.

SECPHOLAND

Secpholand és un entorn virtual interactiu que funciona com una plataforma online col·laborativa basada en elements virtuals que permetin la interacció entre tot un ecosistema d’innovació. La plataforma funcionarà en el núvol i permetrà la generació de connexions i col·laboracions al llarg de la cadena de valor de producció de tecnologies deep tech, des de la transferència de coneixement fins al mercat.

Accés a finançament

Accés a finançament per PIMEs i startups

Com a servei complementari a les activitats de recerca i transferència de tecnologia, s’ofereixen serveis d’orientació a PIMEs i startups amb necessitats de finançament de la innovació. A partir de les necessitats de l’empresa i del nivell de desenvolupament i TRL disponible (pre-diagnòstic tecnològic), s’orienta en les opcions de finançament públic i privat. Quant al finançament públic, es disposa d’experiència en les diferents convocatòries del sistema català, espanyol i europeu, i es troba connectada a traves de clústers i plataformes per oferir la capacitat d’identificar potencials partners per a projectes d’R+D en col·laboració. Quant al finançament privat, es té experiència amb fons de capital risc, business angels, i associacions relacionades.

Formació

Habilitats i expertesa
 • Microscopia de superresolució i tècniques d’imatge avançades
 • Nanofabricació i caracterització
 • Enginyeria avançada
 • Laboratori de biologia
 • Post-processament
Formació continuada i re-skilling dels professionals industrials

Tecnologies principals

Per a portar-ho a terme, t’assessorem en les següents tecnologies:

 • Photonics
 • Nanofabrication
 • Cybersecurity / Industrial Security
 • Quantum tecnologies
 • Photovoltaics

Altres tecnologies rellevants

 • Health tech
 • Advanced & 2-D materials
 • Green Tech
 • Smart Factory / Intelligent Manufacturing

Infraestructures

Comptem amb centres i infraestructures de reconegut prestigi:

 • SLN Facility
 • NFL Lab
 • AEL Lab
 • Biology Lab
 • PPL Lab
 • Prototipatge electrònic

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i obtindràs una resposta personalitzada a les teves necessitats.

Contactar