Nodes tecnològics

Els àmbits tecnològics de DIH4CAT es conformen en diferents Nodes d’Innovació Digital (NID) especialitzats en tecnologies avançades i estan coordinats per centres de competència de referència a Catalunya.

 • Intel·ligència artificial

  Promovem la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació), empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial.

  Veure més
 • Supercomputació

  És la plataforma d’accés a solucions i serveis basats en la computació d’alt rendiment per al sector industrial i les administracions públiques, per tal d’impulsar la seva transformació digital i tecnològica.

  Veure més
 • Ciberseguretat

  Neix amb la missió de facilitar una digitalització cibersegura del teixit empresarial. Acompanyem a les PIMEs des de la sensibilització i diagnosi, guia d’actuacions i consultoria tecnològica, fins al suport en la cerca de socis i proveïdors.

  Veure més
 • Connectivitat intel·ligent

  Ofereix a PIMEs i sector públic treballar i testejar totes aquelles tecnologies que permeten a les persones, dispositius, edificis, automòbils, etc. connectar-se a la xarxa i entre ells per tal d’intercanviar, processar i analitzar dades de forma intel·ligent.

  Veure més
 • Fabricació additiva i impressió 3D

  La fabricació additiva és un mètode de fabricació que consisteix en l’agregació de material per construir peces. Dona la possibilitat de crear peces amb funcionalitats avançades, obtenint així millores industrials.

  Veure més
 • Fabricació avançada i robòtica

  Donem suport a les empreses en la transformació digital dels seus processos de fabricació, la gestió de les operacions i el desenvolupament de productes intel·ligents, incloent aspectes ambientals.

  Veure més
 • Fotònica

  L’impacte de la fotònica és molt transversal i pot donar valor a entorns tan variats com la salut, les comunicacions, el medi ambient o al sector aeroespacial, entre molts d’altres.

  Veure més
 • Serveis transversals

  Són aquells serveis prestats per les organitzacions de suport, no directament vinculats a un node o una tecnologia concretes, però prestats en el marc del DIH4CAT.

  Veure més