El node de Fabricació Avançada i Robòtica compta amb experts en tecnologies avançades de manufactura i automatització així com en les key enabling tecnologies vinculades a la Indústria 4.0.

El seu objectiu és donar suport a les empreses en la transformació digital dels seus processos de fabricació, la gestió de les operacions i el desenvolupament de productes intel·ligents, incloent aspectes ambientals.

Accedeix a la web

Coordinadors

Serveis

Diagnosi

Diagnosi, reflexió estratègica i actuacions

Estudi de la situació de planta i anàlisis d’alternatives per optimitzar processos implantant noves tecnologies.

Consultoria Tecnològica

Assessorament tecnològic en processos, fabricació avançada i robòtica

Aquest servei inclou l’assessorament per a la millora dels processos de fabricació o gestió de les operacions, utilitzant les tecnologies habilitadores clau vinculades a la Indústria 4.0

El servei pretén abordar les fases prèvies a qualsevol avaluació in situ o implantació de noves tecnologies avançades de manufactura i/o automatització, així com tecnologies habilitadores I4.0 que millorin processos actuals. En base a uns requeriments tecnològics o necessitats operatives de l’empresa, els experts estudiaran a nivell científic i tecnològic possibles solucions disponibles que s’ajustin a aquestes demandes. El resultat del servei serà un informe amb l’avaluació de les diferents solucions proposades, amb l’opció d’incloure un full de ruta per la seva implantació.

Alguns exemples d’àmbits d’aplicació d’aquest servei poden ser:

 • Estudis de viabilitat tecnològica i econòmica (vinculat a inversions) sobre la implantació d’una nova tecnologia.
 • Estudi d’alternatives i full de ruta d’automatització de la planta o de parts de la planta.
 • Anàlisi i diagnosi de l’estructura de la cadena d’aprovisionament de l’empresa o organització i elaboració de propostes de millora.
 • Estudis d’integració d’IA i Data Science i RA a la planta en general (logística, aprovisionament, etc.) i a processos de manufactura i robòtica avançada.
 • Implementació i consultoria de solucions de xarxa mòbil 4G/5G en plantes productives.
Estudis de viabilitat tècnica

Aquest servei parteix de la identificació prèvia d’unes propostes de millora dels processos de fabricació i consisteix en la definició d’unes especificacions tècniques amb les que es realitzarà l’estudi teòric de l’estat de l’art i avaluació tècnica i econòmica de les solucions proposades. El servei pot incloure petits assajos de laboratori de components per avaluar prestacions i operativa.

Testeig i experimentació

Proves de concepte per testejar tecnologies i dissenys preliminars

Aquest servei es focalitza en la millora tècnica o operativa d’un procés de fabricació. El servei consisteix en la conceptualització d’una proposta tecnològica de millora del procés i pot incloure, simulacions, dissenys i assajos de laboratori o en condicions realistes per validar hipòtesis de disseny o el nou procés identificat . El servei inclourà a més dels resultats tècnics (qualitatius i quantitatius), unes primeres estimacions econòmiques per tal de poder avaluar, per part de la empresa, una possible implantació de la solució, centrat bàsicament en el cost inversió i el seu ROI estimat.

Demostracions tècniques i pilots tecnològics de processos de fabricació avançada

En base a les tecnologies pròpies del node o de partners associats, el servei consisteix en la demostració tècnica d’un procés de fabricació concret o d’una part del procés en condicions realistes. S’anomenarà pilot tecnològic quan el procés o una part representativa d’aquest es demostri tècnica i operativament a una escala menor física o funcionalment. El servei té com a objectiu la demostració de les hipòtesis de disseny mitjançant l’anàlisi tècnica detallada del funcionament i les prestacions de la solució proposada. El servei ha de permetre a l’empresa avaluar i dissenyar un pla d’implantació i fins i tot un pla de proves de concepte a mida.

Accés a infraestructures i equipaments singulars

El servei consisteix en la utilització d’un equipament o una infraestructura singular, existent al node o en algun dels seus partners per al testeig d’una tecnologia o d’un producte. El servei inclourà l’assessorament del personal tècnic, possible utilització de la infraestructura (en funció de cada infraestructura), la integració de la tecnologia o producte a testejar i la interpretació i documentació dels resultats obtinguts inclòs una petita sèrie o lot de fabricació.

Formació en fabricació avançada

Habilitats i expertesa
 • Digital Twins
 • Eines de modelatge i programació
 • Realitat virtual i realitat augmentada (VR/AR)
Webinars i Seminaris

Aquest servei parteix de la identificació prèvia d’unes propostes de millora dels processos de fabricació i consisteix en la definició d’unes especificacions tècniques amb les que es realitzarà l’estudi teòric de l’estat de l’art i avaluació tècnica i econòmica de les solucions proposades. El servei pot incloure petits assajos de laboratori de components per avaluar prestacions i operativa.

Tecnologies principals

Per a portar-ho a terme, t’assessorem en les següents tecnologies:

Robòtica 

 • Robòtica cognitiva i col·laborativa en entorns industrials
 • Robòtica mòbil terrestre, aèria i marina
 • Automatització i millora de processos manuals amb noves tecnologies

Fabricació avançada

 • Sensors i visió artificial per a processos industrials
 • IA aplicada a processos de manufactura
 • Plastrònica
 • Realitat Virtual i Augmentada
 • 5G Industrial
 • Solucions de gestió de la cadena de subministrament

Infraestructures

Comptem amb centres i infraestructures de reconegut prestigi:

 • Laboratori de robòtica intel·ligent o cognitive robotics
 • Laboratori de transformació avançada i indústria 4.0 
 • Laboratori d’electrònica impresa i funcionalització de superfícies
 • Laboratori de percepció i manipulació
 • Barcelona robot laboratory
 • Mobile robotics laboratory
 • Kinematics and robot design laboratory
 • Visors de realitat virtual
 • Laboratori d’experimentació per a robots i equips submarins
 • Laboratori d’assaig i simulació de sistemes robòtics mòbils
 • Laboratori avançat d'electrònica i comunicacions (xarxa mòbil de LTE programable)
 • Laboratori del grup de robòtica intel·ligent i visió per computació (IRCV)

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i obtindràs una resposta personalitzada a les teves necessitats.

Contactar