Serveis tecnològics

Les infraestructures tecnològiques més avançades al teu abast

El DIH4CAT posa a possibilita la realització de proves de concepte i testatges tecnològics abans d'invertir en la tecnologia avançada, de la mà dels seus experts tecnològics i fent ús de les infraestructures tecnològiques més avançades de Catalunya. A través dels seus membres, el DIH4CAT compta amb infraestructures tecnològiques de referència i equips tècnics que us permetran impulsar aquells projectes innovadors que tingueu en cartera, permetent-vos provar solucions tecnològiques específiques per al vostre cas concret.

Veure tots els casos d'ús

Els nostres serveis inclouen:

Diagnòstic i consultoria tecnològica:

Serveis de diagnòstic, assessorament estratègic i tècnic amb l'objectiu d’ajudar a les empreses en el desenvolupament de nous projectes incorporant noves tecnologies digitals que els permetin innovar en els seus processos, productes o serveis, i explorar la generació de nous models de negoci. I serveis d'assessorament per analitzar amb detall l'estat de l'art, la maduresa, la viabilitat tècnica i empresarial de la seva implementació.

Testatge amb l’ús d'infraestructures tecnològiques avançades:

Serveis per la realització en proves, experimentació mitjançant infraestructures per la digitalització claus (laboratoris, equips, plataformes tecnològiques, living labs) per la prova de conceptes, el prototipatge, la validació i l'escalat tecnològic de processos, productes o serveis.