El node d’Intel·ligència Artificial està articulat pel CIDAI – Center of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence, una iniciativa publico-privada que promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació), empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada.

El CIDAI té com a finalitat accelerar l’adopció de la Intel·ligència Artificial fiable en el món empresarial i en la societat, així com potenciar l’ecosistema català d’Intel·ligència Artificial com un pol de referència internacional creant una comunitat connectada, activa i dinàmica que impliqui la majoria dels agents.

Accedeix a la web

Serveis

Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions

Autodiagnosi d’oportunitat d’aplicació d’analítica avançada i IA

Servei destinat a organitzacions amb maduresa digital baixa-mitja, amb cert coneixement del potencial de l’analítica de dades avançada i/o IA. Consisteix en un servei web a través del qual una empresa pot realitzar una autodiagnosi per conèixer quina maduresa té per poder incorporar tecnologies d’analítica avançada i IA, i unes primeres recomanacions sobre els propers passos a seguir si desitja incorporar aquest tipus de tecnologies.

Per a accedir a l’autodiagnòstic, cliqueu al següent enllaç: Eina d’autodiagnosi

Servei Lean de diagnosi i oportunitats en analítica avançada i IA
 • Servei destinat a organitzacions amb maduresa digital mitja que tenen interès en identificar com l’analítica avançada i la IA podria millorar la seva activitat i negoci. El servei pretén donar suport al client en la factibilitat d’una possible aplicació de la IA en l’organització (Enfocament producte o procés).
 • Servei d’assessorament realitzat per expert tecnològic soci de CIDAI. Dues sessions (2.5h per sessió) amb el responsable que assigni de l’organització per avaluar la maduresa digital de l’entitat i valorar oportunitats en IA. El servei té un dimensionament de 30h en total, de les quals 5h serien la durada estimada de les visites presencial/online sessió, i la resta es dedicarien a l’elaboració de l’informe de recomanacions.

Per a més informació accediu al següent enllaç: Diagnosi Lean

Estratègia i roadmap tecnològic en IA i dades

Servei destinat a organitzacions amb maduresa digital mitja que tenen interès en identificar quines serien les oportunitats d’aplicació de l’analítica avançada i la IA, i com haurien d’avançar per incorporar-la. Servei d’assessorament realitzat per expert tecnològic, en el qual, a través de diverses sessions amb els responsables de les diferents unitats i àrees de l’organització es recull l’estat actual a nivell de maduresa digital, posteriorment es presenta una diagnosi amb les possibles iniciatives identificades, es prioritzen i finalment s’elabora un full de ruta personalitzat a curt, mig i llarg termini per l’adopció de la IA.

Consultoria tecnològica

Anàlisi de tendències, estudis i whitepapers

Accés a les últimes tendències, avenços tecnològics i situació de mercat en AI i dades, a partir del coneixement expert dels membres del CIDAI. El client podrà demanar estudis sota demanda més enfocats a una vigilància tecnològica i prospectiva, estudis més genèrics o estudis específics per un àmbit en concret.

Estudi de viabilitat de reptes tecnològics

Estudi d’anàlisi de la viabilitat tècnica-econòmica d’incorporació de tecnologies de dades i IA per a la resolució de reptes tecnològics concrets (projectes/processos).

Nous models de negoci al voltant de l'IA i les dades

Servei d’identificació de nous models de negoci a través de les dades i la IA. El servei està focalitzat, per una banda, en donar suport en la conceptualització de nous serveis i solucions intensives en IA i , a per altra banda, a donar suport en la conceptualització de nous models de negoci que parteixin de l’ús de les dades i l’IA.

Suport en la identificació d'oportunitats i definició de les especificacions tècniques

Assessorament en l’elaboració de les especificacions tècniques de sistemes i solucions associades a potencials oportunitats d’incorporació de tecnologies de dades i IA.

Testeig i experimentació

Acompanyament en la posada en marxa i implementació de projectes d'RDI

L’acompanyament expert és clau per assegurar l’èxit d’un projecte, especialment en pimes amb pocs recursos humans especialitzats en IA i dades. És per això que CIDAI proposa un conjunt de serveis específics per facilitar i agilitzar la posada en marxa d’un projecte basat en dades i IA, i d’acord amb l‘estadi en què es trobi el projecte, des d’una primera oportunitat identificada, passant per la conceptualització i especificació de requeriments, el disseny de l’arquitectura, fins a l’elaboració d’una prova de concepte o l’avaluació d’un model IA desenvolupat. La possibilitat d’accedir a recursos i capacitats tecnològiques diferencials permet a les pimes poder agilitzar la posada en marxa de nous projectes en dades i IA.

Servei de suport en el disseny i configuració de Data Lake, arquitectures big data i d’analítica en temps real (streaming)

Assessorament en el disseny i configuració de la millor arquitectura big data i/o d’analítica en temps real d’acord amb els requeriments i necessitats tècniques a satisfer en el projecte o procés.

Generació de dades sintètiques per a l’entrenament de models IA

Capacitat de generació de dades sintètiques que emulin la qualitat de les dades originals (data set inicial) per facilitar l’entrenament de models IA i evitar el tractament i ús directe de dades reals.

Data sharing per a l’entrenament de models IA

Provisió de plataforma per compartir dades: emmagatzematge de dades; compartició de dades amb clients i partners; establiment per part de l’empresa o entitat de les condicions d’ús; freqüència d’accés i permisos personalitzables; aplicació d’analítica de dades i IA.

Serveis de prova de concepte de validació de resultats previ a la implantació

Acompanyament i/o realització d’un projecte d’implantació d’una prova de concepte que permeti validar la utilitat i factibilitat de l’aplicació de les tecnologies de dades i la IA, així com la millor tecnologia i models IA a utilitzar en la implementació de la posterior solució final.

Cerca de socis i ecosistema d’innovació

Connexió amb entitats i empreses. Matchmaking

Identificar el contacte idoni per emprendre un projecte de dades i IA és una peça clau per l’empresa catalana. En aquest sentit, el CIDAI facilitarà la posada en contacte d’entitats que ho demanin amb altres entitats vinculades a l’àmbit de l’IA i les dades. Aquest servei de matchmaking pot ser realitzat de dues maneres: a través de la provisió del contacte a aquestes entitats o a través de l’acompanyament en la realització del contacte directe. El servei es basarà en el coneixement expert de les entitats i empreses catalanes i europees dels socis del CIDAI i més endavant es complementarà amb el treball de mapeig que el CIDAI realitzarà al voltant de l’AI i les dades. Aquest servei està destinat principalment a empreses.

Formació

Habilitats i expertesa
 • Tecnologia de dades
 • Visió per computador i innovació
 • Aprenentatge de màquines
 • Aprenentatge profund
 • Sistemes de raonament
 • Big Data

Tecnologies principals

Per a portar-ho a terme, t’assessorem en les següents tecnologies:

 • AI
 • Cybersecurity
 • Cloud
 • Data
 • Digital Twin
 • Embedded
 • IOT
 • 5G
 • Smart Factory
 • V&AR
 • Supercomputing

Infraestructures

Comptem amb centres i infraestructures de reconegut prestigi:

 • MareNostrum
 • CARLA
 • I. Federades
 • Sandbox
 • Marketplace
 • ChaLearn
 • Reading
 • Living Lab
 • Robòtica
 • Ciberseguretat

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i obtindràs una resposta personalitzada a les teves necessitats.

Contactar