El node de ciberseguretat neix amb la missió de facilitar una digitalització cibersegura del teixit empresarial. A tal efecte, el node orienta la seva activitat a l’acompanyament de les PIMEs des de la sensibilització i diagnosi, guia d’actuacions i consultoria tecnològica, fins al suport en la cerca de socis i proveïdors que puguin donar resposta als reptes identificats tenint sempre present la ciberseguretat.

El node s’orienta també a aquelles entitats que ja inclouen la ciberseguretat en la seva cadena de valor, aportant-hi serveis orientats a la capacitació i la innovació, amb l’objectiu d’impulsar el sector.

Accedeix a la web

Coordinadors

Serveis

Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions

Diagnòstic (Anàlisi de Risc) i assessorament per a la implantació de solucions digitals segures per a la indústria Ind. 4.0

Diagnòstic de les probabilitats d’èxit i impacte d’atacs cibernètics a instal·lacions i sistemes d’empreses i comerç mitjançant l’anàlisi de la seguretat interna (procediments de seguretat, codi d’aplicacions, …), externa (web, interfícies, comunicacions, ..), i tests de penetració a sistema digital. Proves metodològiques per estimar resiliència dels processos i els seus components.

Assessorament per a assolir els nivells de risc acceptables per a l’organització i per a les autoritats competents del sector, i adequació dels sistemes d’informació per al compliment normatiu i legal vigent, mitjançant auditoria en LOPD i GDPR i LSS.

Auditoria i avaluació de solucions digitals segures per a la indústria Ind. 4.0
 • Auditoria i diagnòstic d’instal·lacions i sistemes d’empreses i comerç mitjançant l’anàlisi de la seguretat interna (codi, aplicacions, …), externa (web, interfícies, comunicacions, ..), i de penetració al sistema digital. Determinació dels nivells requerits per al compliment dels requisits de seguretat aplicables en funció de la criticitat del servei industrial auditat.
 • Les raons i conseqüències d’un atac de ciberseguretat, tal com ara determinar quin és l’origen del problema, quins actius d’informació van ser afectats i en quina mesura, quan va tenir lloc l’incident, on va originar-se i contra quins actius es va dirigir, etc.

Consultoria tecnològica

Disseny i implementació d’estratègies de protecció i valorització de la informació crítica i confidencial que genera o gestiona la indústria

Serveis de consultoria especialitzada: estudis i serveis d’anàlisis i recerca centrats i focalitzats a les necessitats particulars plantejades i al compliment normatiu i legal vigent (GDPR).

Servei d’acceleració de productes i serveis de ciberseguretat mitjançant l’aplicació de tecnologies digitals avançades.
 • Aquest servei contempla l’anàlisi, desenvolupament i demostració de solucions tecnològiques innovadores en ciberseguretat per a l’impuls de la digitalització del teixit empresarial i de l’administració pública en un model de “security as a service”.
 • Diagnosi, reflexió estratègica i definició de productes y serveis en ciberseguretat.
 • Consultoria Tecnològica per a la implantació de tecnologies digitals avançades en productes o serveis de ciberseguretat.
 • Serveis de co-creació i acceleració de producte o servei.

Testeig i experimentació

Desenvolupament, Implantació i validació de solucions tecnològiques per a l'impuls de la digitalització amb seguretat de les empreses, incloent demostració, implantació, operació i seguretat de les instal·lacions.

Relació d’equipaments, laboratoris i demostradors disponibles al Node UPC-CI oberts a les empreses per a l’avaluació i verificació de solucions de ciberseguretat en els serveis, l’administració i la Ind 4.0. i provisió de recursos específics per a la demostració de solucions de ciberseguretat en l’entorn industrial, especialment de les PIMEs.

Cerca de socis i ecosistema d’innovació

Disseny i implementació d’estratègies de protecció i valorització de la informació crítica i confidencial que genera o gestiona la indústria
 • Assessorament i orientació per a l’escalat i internacionalització de la solució i posada en marxa en nous mercats de les solucions de digitalització per a la Indústria 4.0.
 • Impuls a la participació de les empreses en Clústers, Xarxes i Plataformes de Networking 4.0, com la Xarxa XaFIR 4.0 (coordinada per la UPC), la IOT Català Alliance (Generalitat de Catalunya, estratègia SmartCatalonia), el BigData CoE Barcelona (liderat pel centre Tecnològic Eurecat), la Xarxa CatLabs (Generalitat de Catalunya), 22network, Clúster Digital, etc. Accés a xarxes de “Business Angels” i fons de capital risc.

Formació

Habilitats i expertesa
 • Cloud
 • Anàlisi, explotació, privacitat i visualització de dades
 • Encriptació
 • Avaluació per assolir nivells de risc acceptables (auditoris LOPD, GDPR, LSSI)
 • Blockchain
 • Llenguatges de programació
 • Search Engine Optimization (SEO)

Tecnologies principals

Per a portar-ho a terme, t’assessorem en les següents tecnologies:

 • Blockchain
 • Cybersecurity
 • Cloud
 • Consulting
 • Data Analytics
 • Industrial IoT
 • Industrial 5G
 • IT Solutions
 • Smart Factory
 • Connectivity
 • SIEM

Infraestructures

Comptem amb centres i infraestructures de reconegut prestigi:

 • Laboratoris Informàtica FIB - InLab
 • SmartRoom 2 (SR2) - IDEAI
 • Laboratori I4TECH - MCIA
 • Laboratori AI4Cyber

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i obtindràs una resposta personalitzada a les teves necessitats.

Contactar