El node de supercomputació és la plataforma d’accés a solucions i serveis basats en la computació d’alt rendiment per al sector industrial y les administracions publiques, per tal d’impulsar la seva transformació digital i tecnològica.

El principal objectiu d’aquest node és la promoció de l’ecosistema d’innovació català en supercomputació, liderat per BSC i amb el suport de CSUC, CIMNE, URV, UAB(PIC), tot incloent també empreses del sector com HPCnow, SUBMER i spin-offs recents dels membres del node.

Accedeix a la web

Coordinadors

Serveis

Divulgació i sensibilització

Descobreix la Supercomputació

Amb l’objectiu de fer arribar a les empreses un coneixement bàsic i inicial sobre les possibilitats de l’ús de la supercomputació i el Big Data als seus negocis, el servei adopta diferents formats depenent del nombre, la maduresa de l’empresa en l’ús de l’HPC i de la possibilitat de presencialitat o no. El servei essencial es basa en una presentació adreçada a un nombre d’empreses major de 5. També es poden organitzar reunions personalitzades en el cas de tecnologies molt especialitzades o degut a requisits de confidencialitat.

Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions

Test de maduresa en l’ús d’HPC

El servei consisteix en una reunió personalitzada en la que s’avalua la maduresa de l’empresa en l’ús de l’HPC i el Big Data. Aquesta reunió preparatòria és molt útil per focalitzar la necessitat de l’empresa i dirigir-la envers els experts més adients per cercar una solució. Aquesta reunió es pot fer presencial o virtual segons possibilitats. El test categoritza el nivell de maduresa de l’empresa i defineix així els propers passos a realitzar envers la col·laboració amb la infraestructura.

Creació del roadmap en la col·laboració

El servei consisteix en una reunió especialitzada en la que s’avalua conjuntament entre els representants de l’empresa i els experts del node les necessitats plantejades per l’empresa, i les possibles aproximacions a una o vàries solucions de les mateixes. S’elabora un full de ruta per avançar en la possible col·laboració entre l’empresa i el node. Es defineixen també els compromisos per cadascuna de les parts.

Consultoria Tecnològica

Projecte HPC empresa

Aquest servei engloba un conjunt de possibles col·laboracions amb el node en diversos formats segons el projecte. Es posen a disposició de l’empresa els recursos del node en el marc d’un projecte definit conjuntament. S’ofereixen llicències sobre patents del node i sobre el software i app pròpies. També s’analitzen vies de col·laboració a través de projectes ad hoc segons les necessitats de l’empresa.

Testeig i Experimentació

Suport en l’ús de la supercomputació

Aquest servei ofereix suport en l’ús de recursos de supercomputació, el qual inclou l’assistència de tècnics especialitzats del node per a la implementació del projecte i ús eficient de la infraestructura específica. L’accés s’aconsegueix a través de l’avaluació tècnica de la proposta i del nivell de suport necessari (bàsic, intermedi, avançat).

Formació

Habilitats i expertesa
  • Big Data
  • High Performance Computing (HPC)
Programes de màster i postgraus

Tecnologies principals

Per a portar-ho a terme, t’assessorem en les següents tecnologies:

  • AI
  • Data
  • Digital Twin
  • Supercomputing

Infraestructures

Comptem amb centres i infraestructures de reconegut prestigi:

  • MareNostrum4
  • Acuario Cluster (CIMNE)
  • Cluster Dades PIC

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i obtindràs una resposta personalitzada a les teves necessitats.

Contactar