Projecte Precatex

  • Divulgació i sensibilització, Diagnosi