Habilitats de comunicació

  • Serveis Transversals
  • Thursday 03 October 2024 - Thursday 14 November 2024 Dimarts i dijous de 17:30 a 20 hores. El dia 29/10, hi haurà una sessió presencial de 17:30 a 20 hores al C/ Francesc Tàrrega, 14 de Barcelona. No hi haurà sessió formativa el 31/10.

Vols millorar les teves habilitats comunicatives? Et donem les eines i els coneixements necessaris per millorar la teva comunicació tant verbal com escrita. Aprendrem a saber comunicar-nos correctament, adaptar el missatge a l’audiència que va dirigit, saber com transmetre-ho a partir de la psicologia, i treballar la capacitat de reacció per moments imprevistos, apart d’aprofundir en el contingut del missatge per què sigui clar, creatiu i positiu.

 

Objectiu de l'acte

Objectiu general:

  • Identificar i aplicar estratègies i tècniques de comunicació que facilitin la comunicació efectiva.

Objectius específics:

  • Identificar els factors i les tècniques per afavorir una comunicació efectiva, basada en l’assertivitat.
  • Aplicar tècniques i estratègies de comunicació, incloent l’anàlisi sobre les emocions i les capacitats dels interlocutors i la seva gestió.

T'interessa si ets...

  • Aquest curs es desenvoluparà en modalitat de VIDEOCONFERÈNCIA ( a la sessió indicada a l’apartat Horari s’ha d’assistir presencialment). El curs es desenvoluparà de forma síncrona en els dies i horaris que estan detallats a l’apartat de l’horari. Les videoconferències no seran gravades i serà imprescindible l’assistència a les sessions especificades per a la realització del curs. Per motius de seguretat i per garantir la participació activa, serà obligatori que els assistents al curs tinguin activada la webcam durant la realització del curs. Curs subvencionat.