Jornada Gaia X: impuls definitiu als espais de dades

  • Connectivitat intel·ligent
  • Thursday 21 March 2024 De 10.00 h a 13.00 h

Descobreix els espais de dades, que és la forma segura de compartir dades a Europa. La convocatòria del Ministeri de Transformació digital proporciona l’impuls definitiu amb els seus 200M€ en subvencions.

Benvinguts a aquest esdeveniment organitzat per Gaia X Espanya en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Fundació i2CAT.

Els espais de dades són ecosistemes on es poden compartir dades, serveis d’Intel·ligència Artificial i infraestructures TIC entre diferents entitats amb un objectiu i unes regles de governança comunes. Actualment és el pilar fonamental per a facilitar i impulsar l’economia de la dada en qualsevol sector.

Tant és així que el Ministeri de Transformació Digital ha publicat una convocatòria per al desenvolupament d’espais de dades sectorials per un valor de 150 milions d’Euros, als quals s’afegeixen els espais de dades de Turisme, publicada per Segittur, per valor de 50M€.

En aquestes jornades explicarem en què consisteixen els espais de dades i donarem detalls de la convocatòria. Addicionalment, exposarem casos d’ús de tots els sectors implicats (Turisme, mobilitat, agroalimentari, indústria i salut).

 

PRESENTA ELS TEUS CASOS D’ÚS

Durant la jornada, s’obre un espai per als assistents.

Aquí es podran explicar diferents tecnologies, casos d’ús, aplicacions, serveis, i també les dificultats de la teva empresa per a obtenir valor de les dades. Al final obrirem un temps de debat per a comentar els resultats.

Objectiu de l'acte

En aquestes jornades explicarem en què consisteixen els espais de dades i donarem detalls de la convocatòria. Addicionalment, exposarem casos d’ús de tots els sectors implicats (Turisme, mobilitat, agroalimentari, indústria i salut).

T'interessa si ets...