PROPERA EDICIÓ – Màster de formació permanent en Cybersecurity Management

 • Ciberseguretat
 • Tuesday 01 October 2024
 • 8.500€

La ciberseguretat és avui en dia un dels reptes més importants de l’era digital. El desenvolupament de la digitalització, les noves maneres de treballar en remot i de manera col·laborativa o la creació de nous models de negoci han fet que en els últims temps s’hagin produït rècords històrics de ciberatacs a escala mundial. Per aquest motiu, la ciberseguretat s’ha convertit en una prioritat per a qualsevol organització.

En aquest context, l’augment del nombre d’amenaces, així com l’elevat nombre de dispositius de protecció i detecció a implantar, han fet incrementar de forma exponencial la demanda d’experts en el disseny i gestió de la ciberseguretat.

Amb l’objectiu de formar aquests professionals, la UPC School organitza el màster en Cybersecurity Management. Els alumnes que cursin el màster tindran l’oportunitat d’aprendre les metodologies i tècniques necessàries per gestionar, planificar, dissenyar i implementar els procediments necessaris per optimitzar la seguretat dels diferents actius, tenint en compte les darreres ciberamenaces recentment aparegudes.

El màster destaca pel seu equip docent, amb una excel·lent combinació d’experiència professional pràctica i innovació, dins l’àmbit de la ciberseguretat en les tecnologies, no només des del punt de vista tècnic, sinó també legal i policial. A més, comptarem amb les intervencions de ponents reconeguts en l’àmbit internacional, els quals ens oferiran la seva visió del sector en el present i en el futur.

Objectiu de l'acte

 • Comprovar l’estat de la seguretat d’una entitat, auditar els diferents actius que la componen i estimar prioritats de cara a minimitzar els riscos.
 • Detectar de forma proactiva un atac sobre una entitat mitjançant eines de monitoratge, aplicant-hi tècniques de data mining i d’intel·ligència artificial sobre grans quantitats d’informació.
 • Planificar plans de contingència i respondre davant d’incidents de seguretat, aplicant-hi tècniques forenses reconegudes per mantenir la cadena de custòdia, analitzar un malware i recuperar la informació.
 • Identificar aquells actius crítics d’una entitat i determinar les mesures necessàries per protegir-los.
 • Gestionar la seguretat digital d’una entitat, establir les metodologies adequades i dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats de negoci per minimitzar els riscos a què es puguin exposar els diferents actius.
 • Utilitzar les eines i protocols necessaris per mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
 • Identificar les mesures necessàries per garantir el correcte funcionament dels sistemes.
 • Identificar les necessitats de compliment en matèria de ciberseguretat a l’organització i desplegar els programes i els plans per posar en marxa els sistemes de gestió que donin les garanties que exigeix el mercat, i també l’administració.

T'interessa si ets...

Grau, llicenciatura o enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions. Enginyers i titulats cientificotècnics interessats a obtenir una titulació reconeguda per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i la seva capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs. Administradors de sistemes informàtics. Membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Consultors d'empreses de seguretat informàtica. Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat. Tècnics en infraestructures crítiques. Directors i responsables de TI. Advocats i criminòlegs que vulguin especialitzar-se en delictes informàtics. Altres professionals afins que necessitin conèixer en profunditat la matèria per al desenvolupament de la seva activitat professional.