Tecnologies aplicades a la mecatrònica 4.0

  • Fabricació avançada i robòtica
  • Monday 09 October 2023 - Wednesday 31 July 2024 De dilluns a dijous, de 18.00 h a 21.30 h

Per què aquest màster de formació contínua?

La indústria és un sector en contínua transformació que actualment està experimentant un canvi de paradigma. De fet, des de fa uns anys s’ha encunyat el terme indústria 4.0, que fa referència a la seva plena immersió en la quarta revolució industrial. El salt a la indústria 4.0 neix de la mà de l’era digital i evoluciona cap a la ciència de les dades (data science), amb conceptes clau com big data o machine learning. És a dir, la indústria actual es converteix en una indústria integrada i intel·ligent.

La mecatrònica clàssica es basa en quatre pilars fonamentals: mecànica, electrònica, control i informàtica. No obstant això, per a obtenir la màxima eficiència productiva i energètica en un conjunt d’equips industrials, és necessari conèixer els dispositius i entendre els seus principis de funcionament. Encara així, aquesta visió és avui esbiaixada i, en certa manera, obsoleta. En l’escenari actual, és necessari complementar aquest coneixement amb una comprensió profunda de les possibilitats d’interconnexió amb altres dispositius existents per a aconseguir un major rendiment i millorar la flexibilitat a través de la digitalització industrial. Si a tot això afegim conceptes de ciència de dades, es configura un perfil transversal, multidisciplinari i adaptat a les noves necessitats que denominem dissenyador industrial mecatrònic en l’era de la indústria digitalitzada.

El màster en Tecnologies Aplicades a la Mecatrònica 4.0 pretén anar un pas més enllà de la mecatrònica clàssica. Per això, dota als dissenyadors de màquines i productes industrials, tradicionalment centrats en l’àmbit mecànic, de totes les competències necessàries per a convertir-se en la figura del dissenyador industrial mecatrònic que la Indústria 4.0 necessita. Per a això, els continguts del màster se centren tant en la mecatrònica clàssica com a aportar una visió més digital i innovadora, integrant eines de data science i coneixements aplicables a la indústria.

El programa aporta solucions innovadores en tecnologies aplicades a la mecatrònica i els coneixements més avançats en comunicacions industrials, llenguatges i entorns informàtics utilitzats en l’entorn industrial, així com noves tècniques de tractament de dades com machine learning, big data o digital twins, entre altres.