TRAIN SCS: Irradiació ultraviolada C per a l’esterilització de l’aire en trens

  • Fotònica
  • Thursday 29 June 2023 A les 16.00 h

L’ús dels mitjans de transport públic massius planteja un problema molt greu davant el cas de la transmissió de malalties per via respiratòria, com el SARS 2 COVID-19, la verola, o la grip comuna. Això es deu al fet que els sistemes d’aire condicionat ferroviaris usats actualment no van ser dissenyats per a tractar aquests problemes, i l’aire condicionat del transport públic no s’intercanvia pràcticament amb l’exterior. El cas dels trens alta i mitjana velocitat, a causa de les velocitats que s’aconsegueixen, el ferrocarril va hermèticament tancat; com si es tractés d’una aeronau. Per això mateix, es pot afirmar que la tecnologia actual empleada per al disseny dels sistemes de climatització ha quedat completament obsoleta.

En aquest context, el projecte TRAIN SCS (Safe Climatization System) pretén desenvolupar un nou producte, inexistent en el mercat, que permeti l’esterilització de virus i bacteris, així com el monitoratge de la qualitat de l’aire per a vehicles de viatgers i per a ferrocarrils mitjançant l’ús de la irradiació ultraviolada C dins del conducte de climatització dels trens. El sistema inclou a més sondes amb sensors per al monitoratge del procés en temps real, proporcionant plena traçabilitat al procés i al manteniment del sistema. Mitjançant algorismes es generen índexs composts que informen sobre la qualitat de l’aire (IAQ) i la probabilitat d’infecció (IPR), amb els valors de concentració dels gasos procedents de sensors en les unitats de passatgers.

Les empreses Alteria Automation, Bytek, Alter Technology i secpho col·laboren en aquest projecte que compta amb el finançament dels fons Next Generation EU canalitzats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme dins del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores, l’objectiu de les quals és digitalitzar la indústria

En aquest esdeveniment es presentaran els resultats del projecte amb l’ecosistema de secpho i altres entitats.

Objectiu de l'acte

El projecte TRAIN SCS (Safe Climatization System) pretén desenvolupar un nou producte, inexistent en el mercat, que permeti l’esterilització de virus i bacteris, així com el monitoratge de la qualitat de l’aire per a vehicles de viatgers i per a ferrocarrils mitjançant l’ús de la irradiació ultraviolada C dins del conducte de climatització dels trens. En aquest esdeveniment es presentaran els resultats del projecte amb l’ecosistema de secpho i altres entitats.

T'interessa si ets...