Cas d’ús Ciberseguretat: Autopistes a C-Roads

  • Ciberseguretat

Projecte de digitalització i securització de les comunicacions entre vehicles i infraestructura, on el node ha contribuït a que Autopistaspugui donar servei a vehicles de tot Europa.

DIH4CAT is a project funded by the European Union Digital Europe Programme under Grant Agreement Nº101083736.