Cas d’ús Impressió 3D: Travel Sax, el saxo més petit del món

  • Fabricació additiva i impressió 3D

El saxo electrònic més petit i lleuger del món, produït en impressió 3D.

DIH4CAT is a project funded by the European Union Digital Europe Programme under Grant Agreement Nº101083736.