El node de Ciberseguretat

El node de ciberseguretat neix amb la missió de facilitar una digitalització cibersegura del teixit empresarial.
A tal efecte, el node orienta la seva activitat a l’acompanyament de les PIMEs des de la sensibilització i diagnosi, guia d’actuacions i consultoria tecnològica, fins al suport en la cerca de socis i proveïdors que puguin donar resposta als reptes identificats tenint sempre present la ciberseguretat. El node s’orienta també a aquelles entitats que ja inclouen la ciberseguretat en la seva cadena de valor, aportant-hi serveis orientats a la capacitació i la innovació, amb l’objectiu d’impulsar el sector.
Coordina el node:
Socis:
acc
cybercat_web_2
eurecat_web
icfo_web

Serveis:

Diagnòstic (Anàlisi de Risc) i assessorament per a la implantació de solucions digitals segures per a la indústria Ind. 4.0

Diagnòstic de les probabilitats d’èxit i impacte d’atacs cibernètics a instal·lacions i sistemes d’empreses i comerç mitjançant l’anàlisi de la seguretat interna (procediments de seguretat, codi d’aplicacions, …), externa (web, interfícies, comunicacions, ..), i tests de penetració a sistema digital. Proves metodològiques per estimar resiliència dels processos i els seus components. Assessorament per a assolir els nivells de risc acceptables per a l’organització i per a les autoritats competents del sector, i adequació dels sistemes d’informació per al compliment normatiu i legal vigent, mitjançant auditoria en LOPD i GDPR i LSS.

Auditoria i avaluació de solucions digitals segures per a la indústria Ind. 4.0

Auditoria i diagnòstic d’instal·lacions i sistemes d’empreses i comerç mitjançant l’anàlisi de la seguretat interna (codi, aplicacions, …), externa (web, interfícies, comunicacions, ..), i de penetració al sistema digital. Determinació dels nivells requerits per al compliment dels requisits de seguretat aplicables en funció de la criticitat del servei industrial auditat.

Les raons i conseqüències d’un atac de ciberseguretat, tal com ara determinar quin és l’origen del problema, quins actius d’informació van ser afectats i en quina mesura, quan va tenir lloc l’incident, on va originar-se i contra quins actius es va dirigir, etc.

Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions

Disseny i implementació d’estratègies de protecció i valorització de la informació crítica i confidencial que genera o gestiona la indústria

Serveis de consultoria especialitzada: estudis i serveis d’anàlisis i recerca centrats i focalitzats a les necessitats particulars plantejades i al compliment normatiu i legal vigent (GDPR).

Servei d’acceleració de productes i serveis de ciberseguretat mitjançant l’aplicació de tecnologies digitals avançades.

Aquest servei contempla l’anàlisi, desenvolupament i demostració de solucions tecnològiques innovadores en ciberseguretat per a l’impuls de la digitalització del teixit empresarial i de l’administració pública en un model de “security as a service”.

  • Diagnosi, reflexió estratègica i definició de productes y serveis en ciberseguretat.
  • Consultoria Tecnològica per a la implantació de tecnologies digitals avançades en productes o serveis de ciberseguretat.
  • Serveis de co-creació i acceleració de producte o servei.

Consultoria Tecnològica

Desenvolupament, Implantació i validació de solucions tecnològiques per a l'impuls de la digitalització amb seguretat de les empreses, incloent demostració, implantació, operació i seguretat de les instal·lacions.

Relació d’equipaments, laboratoris i demostradors disponibles al Node UPC-CI oberts a les empreses per a l’avaluació i verificació de solucions de ciberseguretat en els serveis, l’administració i la Ind 4.0. i provisió de recursos específics per a la demostració de solucions de ciberseguretat en l’entorn industrial, especialment de les PIMEs.

Testeig i Experimentació

Disseny i implementació d’estratègies de protecció i valorització de la informació crítica i confidencial que genera o gestiona la indústria

Assessorament i orientació per a l’escalat i internacionalització de la solució i posada en marxa en nous mercats de les solucions de digitalització per a la Indústria 4.0.

Impuls a la participació de les empreses en Clústers, Xarxes i Plataformes de Networking 4.0, com la Xarxa XaFIR 4.0 (coordinada per la UPC), la IOT Català Alliance (Generalitat de Catalunya, estratègia SmartCatalonia), el BigData CoE Barcelona (liderat pel centre Tecnològic Eurecat), la Xarxa CatLabs (Generalitat de Catalunya), 22network, Clúster Digital, etc. Accés a xarxes de “Business Angels” i fons de capital risc.

Cerca de socis i ecosistema d’innovació

Formació específica en l'àmbit de la digitalització industrial i la ciberseguretat

Aquest servei es centra en el suport/acompanyament a les empreses que volen emprendre un procés de certificació de ciberseguretat, tant a nivell organitzatiu (ENS, ISO 27001, RGPD, IEC62443, etc.) com a nivell de producte (Common Criteria, ISO 26262, ISO 27400, etc.).

Diagnòstic del compliment normatiu i d’estàndards, i acompanyament en el procés de certificació

Els socis del Node UPC – CI disposen d’un catàleg de cursos genèrics de diferents nivells i categories ja dissenyats d’acord amb les necessitats i requisits de qualsevol empresa digitalitzada, tant a escala global, per a tots els empleats (formacions de ciberseguretat bàsica) com per a empleats més tècnics (formacions específiques, ciberseguretat avançada) i directius.

Adaptem o dissenyen nou material per a la realització de formacions “ad hoc” a les necessitats particulars de les empreses.

Formació

Infraestructures:

Laboratoris d'Informàtica de inLab

Els laboratoris d’Informàtica de inLab – UPC disposen d’ordinadors i equips d’informàtica per donar suport a la formació, anàlisi i implantació de solucions de ciberseguretat, tant d’elements, bases de dades i xarxes de comunicació concretes com de solucions i configuracions en sistemes de control i supervisió industrial.

Laboratoris Informàtica FIB - InLab

SmartRoom 2 (SR2) - IDEAI

L’equipament consisteix en dues sales equipades amb càmeres RGB i de profunditat, suports al sostre per fixar càmeres i altres equips, equipament de sincronització entre càmeres, pantalles de croma i servidors per fer la captura i processament dels enregistraments.

SmartRoom 2 (SR2) - IDEAI

Laboratori I4ETCH

El laborari I4ETCH consisteix bàsicament en una cel·la flexible de producció automatitzada controlada mitjançant controladors lògics programables, connectats al núvol mitjançant tecnologies.

Laboratori I4TECH - MCIA

Laboratori AI4Cyber

El laboratori AI4Cyber consisteix bàsicament en un entorn cloud privat, aïllat de la resta de la infraestructura de l’organització, per poder garantir els màxims requeriments de seguretat possibles, el laboratori compta amb dos clústers principals amb accés a fins 26 nuclis de processament Intel Xeon 2.9 Ghz, i una GPU Tesla V100 amb 5120 nodes per operacions que requereixen un gran esforç computacional.

Laboratori AI4Cyber

Tecnologies:

Blockchain

Cybersecurity / Industrial Security

Cloud Platforms, Solutions & Services

Consulting for IT Services

Data analytics & Big Data Management in industry

Industrial Internet of Things

Industrial 5G

IT Solutions

Smart Factory & Intelligent Manufacturing

Smart Connectivity

SIEM

CYBERSECURITY

#PIMES #TRANSFORMACIODIGITAL #INNOVACIO #INNOVACIOEMPRESES #CIBERSEGURETAT #CYBERSECURITY

Sol·licita més informació