El node Connectivitat Intel·ligent

El node de connectivitat Intel·ligent liderat per I2CAT ofereix la possibilitat a les pimes i sector públic de treballar i testejar totes aquelles tecnologies que permeten a les persones, dispositius, edificis, automòbils, etc. connectar-se a la xarxa i entre ells per tal d’intercanviar, processar i analitzar dades de forma intel·ligent. L’adopció del 5G permet que aquestes connexions siguin amb latències mínimes i de màxima capacitat, entre moltes altres funcionalitats que, a la vegada, les fan més segures i capaces de donar resposta a cada vegada més sectors, no només a nivell d'indústria 4.0, si no també a nivell sanitari, en la mobilitat intel·ligent connectada autònoma, en la logística, en l'agricultura i els entorns rurals, i en les ciutats intel·ligents entre altres.
Coordinadors:
Socis:

Serveis:

Servei de consultoria previs al testeig i experimentació

Suport en el disseny i definició de proves de concepte  i projectes pilot d’aplicació de tecnologies digitals avançades (5G, blockchain, drones…) que s’executaran al laboratori o les infraestructures disponibles, incloent el disseny i planificació d’instal·lacions on realitzar els pilots.

Serveis de transferència de coneixement (KTP)

Amb l’objectiu de millorar la competitivitat d’una empresa i fomentar la investigació rellevant per al negoci, es posa en marxa el programa KTP, servei de transferència de coneixament. Programa que facilita la transferència de tecnologia, habilitats i coneixements entre una organització de recerca i una empresa.

Consultoria Tecnològica

Accés a infraestructures

L’objectiu d’aquest servei és potenciar la innovació entre les empreses. Es facilitaran infraestructures que permetran mostrar tecnologies i solucions, accés a laboratoris per testejar les tecnologies i finalment tenir suport expert per experimentar i realitzar proves. Suport en la definició tècnica de les proves de concepte i/o pilots que s’executaran al laboratori o les infraestructures disponibles incloent el disseny i planificació d’instal·lacions on realitzar els pilots.

Testeig i experimentació

Brockerage events

L’objectiu d’aquest servei és organitzar esdeveniments amb sessions B2B entre oferta i demanda tecnològica previament estudiada per part d’i2cat. La participació a aquestes jornades requereix d’un procés de treball previ, descrit al workflow de dinamització sectorial. Per la fase intermitja de recollida de reptes i creació de propostes col·laboratives es pot fer a través de la plataforma de reptes esmentada al servei Plataforma de col·laboració i R + D contractual.

Formació per a empreses i administracions

El node disposa de personal que treballa dia a dia amb les tecnologies 5G,Ciberseguretat, IA, IOT, Blockchain,etc. tant en la pròpia investigació d’aquestes tecnologies com en la seva aplicació a diferents casos d’ús. És per aquest motiu que els cursos inclouen una part teòrica però són principalment pràctics considerant sempre els últims avenços.

Trobades de les comunitats i jornades de networking

L’objectiu d’aquest servei és poder facilitar un espai de trobada entre empreses de la demanda tecnològica i la oferta, representada per els membres les comunitats tecnològiques emergents. S’organitzaran sessions de networking per tal de fomentar la generació d’oportunitats de negoci, compartir casos d’èxit i buscar sinergies que permetin a les empreses a ser més competitives..

Formació per a empreses i administracions

Infraestructures:

Laboratori urbà al 22@

La plataforma experimental d’i2CAT està ubicada al districte 22 @ i en els seus voltants. La infraestructura distribuida de nodes de computació i elements de ràdio permet desplegar serveis i connectivitat cel·lular, V2X i WiFi seguint els paradigmes d’arquitectures 5G . A més de la connectivitat dedicada, els usuaris es poden beneficiar de les millores de rendiment que proporciona l’edge computing, com són les baixes latències, utilitzant els nodes de computació ubicats a la zona conjuntament amb els nodes ràdio.

Laboratori urbà al 22@ - banc de tests que suporta arquitectures 5G amb diferents tecnologies de ràdio

Laboratori AI4Cyber

Entorn cloud privat per projectes de ciberseguretat i IA: anàlisis del comportament d’usuaris, anàlisis d’amenaces, perfilat i modelatge d’amenaces, habilitació i anàlisi de seguretat de canals de comunicació entre equips d’operació i sistemes de computació i supervisió per registre i visualització, i el desplegament de sensors intel·ligents en el edge per monitorització i diagnòstic de maquinària i processos.

Laboratori AI4Cyber

Laboratori de Realitat Virtual i holopresència

i2CAT disposa d’un laboratori de Realitat Virtual (VR), Realitat Augmentada (AR) i eXtesa (XR), d’avantguarda, instal·lat recentment a l’edifici Neàpolis (Vilanova i la Geltrú). Aquest laboratori no sols inclou l’equipament i infraestructura adequats per realitzar recerca i innovació en els àmbits citats, sinó també per preparar demostradors i pilots, incloent potencials desenvolupaments per agents externs i/o col·laboradors, així com per contribuir amb recursos referents que permeten la constitució d’un (co-)laboratori VR/XR distribuït i connectat a nivell nacional i internacional.

Laboratori de Realitat Virtual i holopresència

Tecnologies principals:

Smart Connectivity

Smart connectivity applied to I4.0, logisitics, eheatlh and other verticals using: Private 5G networks; Artificial Intelligence applied to network; V2X; Non-Terrestrial Networks (New Space); SDN, SDWAN, NFV, Edge Computing, Service Orchestrators.

Smart connectivity

IOT (Wifi, LPWAN and UWB; Tecnologies de posicionament Indoor; Embedded Systems)

Cybersecurity

Altres tecnologies rellevants:

Smart Factory / Intelligent Manufacturing

Digital Twin

Cloud Platforms, Solutions & Services

Virtual and Augmented Reality

Blockchain

Cas d'èxit Connected Car

#PIMES #INDÚSTRIA4.0 #iNNOVACIÓ #TRANSFORMACIODIGITAL #SMARTCONNECTIVITY #CONNECTIVITATINTELLIGENT #INNOVACIOEMPRESA

Sol·licita més informació