El node de Fabricació Additiva i Impressió 3D

L’ IAM3DHUB és un centre d'innovació digital especialitzat en manufactura additiva i impressió 3D. La seva missió és accelerar l'adopció i el desenvolupament de la manufactura additiva i de les tecnologies d'impressió 3D, com una forma alternativa de dissenyar, desenvolupar i produir nous productes, per tal d’augmentar el grau de competitivitat de les empreses i contribuir a una indústria i a un món més sostenibles.
Coordinadors:
Socis:

Serveis:

Testeig i Experimentació

Amb la finalitat d’adquirir coneixements i confiança en les tecnologies, el hub ofereix en l’actualitat les següents activitats:

 • Contacte inicial amb l’expert.
 • Diagnòstics a empreses. Cribratge d’aplicacions industrials susceptibles d’utilitzar AM/3DP.
 • Capacitats i limitacions de l’AM / 3DP per a fins de fabricació.
 • Selecció de materials i processos.
 • Benchmarking i proves per a desenvolupament de producte.
 • Visites guiades pels diferents laboratoris de AM/3DP.
 • Taller pràctic / Lab-Day.
 • Ús i proves amb les tecnologies AM / 3DP instal·lades.

Testeig i experimentació inclou serveis de:

 • Divulgació i sensibilització. Bones pràctiques i cassos d’èxit
 • Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions
 • Consultoria tecnològica
 • Testeig i experimentació de tecnologies

Testeig i Experimentació

Solucions principi a fi

Amb la finalitat de desenvolupar “solucions de principi a fi”, el centre ofereix actualment les següents possibilitats:

“Living Lab” on dissenyar, redissenyar, explorar, experimentar i redefinir nous productes basats en fabricació additiva, en escenaris de vida real:

 • Disseny, redisseny, enginyeria i desenvolupament de producte fins a la seva industrialització amb AM/3DP.
 • Avaluació la seva factibilitat i potencial impacte d’innovació abans de la seva producció.
 • Aplicació de tractaments tèrmics i d’acabats superficials -polits, recobriments…- per a l’obtenció de l’aparença i comportament de producte final.
 • Assaig i certificació de producte fabricat mitjançant AM/3DP.

On estudiar i dissenyar plantes de fabricació digital basades en AM/3DP:

 • Disseny i Distribució optimitzada de planta industrial per millorar la productivitat i l’eficiència.

Solucions End-to-End inclou serveis de:

 • Divulgació i sensibilització. Bones pràctiques i cassos d’èxit
 • Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions
 • Consultoria tecnològica

Solucions principi a fi

Formació i Educació

A fi de dotar de les destreses digitals necessàries per a l’adopció d’AM / 3DP, el centre proporciona programes de capacitació industrial i formació professional teoricopràctica al personal de les empreses al llarg de tota la cadena de valor així com tallers de formació de formadors.

Així mateix el Hub ofereix un entorn ideal per a la formació acadèmica –proporcionant professors convidats, col·laboració en màsters propis de diferents universitats, doctorats, etc. i en la implementació de programes STEAM.

Formació i Educació inclou serveis de:

 • Divulgació i sensibilització. Bones pràctiques i cassos d’èxit
 • Testeig i experimentació de tecnologies
 • Formació

Formació i Educació

Empresa i Mentoria

Amb l’objectiu d’avaluar la implementació potencial de tecnologies de fabricació additiva s’estableixen mecanismes per iniciar, impulsar, incubar i accelerar nous models de negoci basats en l’AM / 3DP amb diferents serveis, depenent de si es refereix a un negoci inicial o si, per contra, ens trobem en el procés d’acceleració de l’adopció de solucions AM a una empresa ja existent.

Els serveis que es prestaran per a les noves empreses són els següents:

Avaluació Tecnològica
Identificació de tecnologies emergents i acceleració de l’adopció
Estudis de mercat
Estudis de viabilitat comercial
Identificació de rutes al mercat
Definició i avaluació de models de negoci
Finançament
Identificació de socis i col·laboradors
Protecció IP
Llicències IP
Estratègies de venda

Els serveis que es prestaran per als processos d’acceleració de l’adopció de solucions AM a una empresa ja existent seran els següents:

Avaluació del nivell de maduresa de l’empresa per a l’adopció d’AM / 3DP.
Anàlisi del potencial de l’adopció.
Identificació i resolució dels desafiaments tècnics que permetin la producció a gran escala.
Desenvolupament de procediments operatius, especificacions i estàndards.
Estratègia de disseny i execució
Simulació i validació de la integració AM a nivell de fàbrica.
Desenvolupament de la cadena de subministrament.
Suport en decisions de compra i venda.
Simulació i validació de la integració AM a nivell empresarial.

Empresa i Mentoria inclou serveis de:

Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions
Consultoria tecnològica
Cerca de socis i ecosistema d’innovació
Accés a Finançament

Empresa i Mentoria

Infraestructures:

Programari de Disseny / Enginyeria i simulació (CAD-FEA)

Es disposa de programaris de modelat (Solidworks, Rhinoceros-Grasshopper, Materialise Magics, Autodesk Netfabb i Catia) i de simulació (Altair i Ansys).

Programari de Disseny / Enginyeria i simulació (CAD-FEA)

Programari de tractament específic d'arxius per Impressió 3D i digitalització per enginyeria inversa

Els mitjans disponibles contemplen el següent programari: Materialise Magics, QuantAM Renishaw, HP SmartStream 3D, Build Manager, Autodesk Netfabb, Perform Formlabs, Intamsuite Intamsys, CatalystEX Stratasys, GrabCAD Stratasys, Insight Stratasys, Inspire Hexagon, Sinterit Studio i Polyworks.

Programari de tractament específic d'arxius per Impressió 3D i digitalització per a l’enginyeria inversa.

Maquinari d'Impressió 3D

El Node disposa de les següents tecnologies:

 • Selective Laser Melting (SLM). 2 equips Renishaw
 • Multi Jet Fusion (MJF). 3 equips HP.
 • VatPhotopolymerization. 2 equips LCD – Photocentric, 1 equip DLP 3DSystems i 2 equips SLA Forrmlabs.
 • Fused Deposition Modeling (FDM, FFF). 9 equips de les firmes Stratasys, BigRep, Kodak, Intamsys, BCN3D i Tiertime.
 • Selective Laser Sintering (SLS). 1 equip Sinterit.
 • Multi Jet Modeling (Polyjet). 1 equip Stratasys.
 • Binder Jetting. 1 equip Voxeljet VX200.
 • Extrusora de filament. 1 equip 3D EVO.

Maquinari de fabricació additiva i Impressió 3D

Maquinari de Postprocessat i mecanitzat previ / addicional

Es disposa del següent equipament: 2 equips de sorrejat amb abrasiu ceràmic i metal·lic (Abrast), 1 equip de neteja amb aigua a alta pressió, 2 sorrejadores d’aire, 1 sorrejadora amb grafit, 2 sistemes d’acabat per vibració (Abrast), 1 màquina de tenyit (DyeMansion), 1 forn de curat, 1 granalladora (Abrast), 1 Netejadora per ultrasons (Terratech), 1 estació de neteja de suports solubles (CleanStation), 2 estacions de neteja (formlabs), 2 estacions de curat (formlabs).

Maquinari per a post processos, recobriments i acabats

Equipament per al desenvolupament i caracterització de materials

El Node disposa d’equipament per a la síntesi i processament de polímers (Brabender TSE-20, Rondol 10MM Twinscrew benchtop compo, Retsch ZM200, 3devo Precision 450, Scharlab HME-R i Göttfert Melt Indexer MI-3 entre d’altres), recobriments funcionals i tractaments superficials (Plasma Treat FG3001 + RD1004, Diener Electronic Tetra-30-LF-PC, Hildebrand HE33-DP5, Ugolini SP / Simplex etc.), laboratori d’electroquímica, laboratori de fotònica, d’automatització i robòtica (UR10 i ABB IRB6620), d’electrònica i sensòrica (instrumentació, equips de prototipatge LPKF Minicontal IS, etc.), de preparació i caracterització de nanomaterials i nanofibres i de metal·lografia (Metkon Metacut 302, Buehler Automet 250, SEM Phenom i KLA-Tencor Alpha Step d 600 3D, entre d’altres).

Equipament per l’assaig i caracterització de peces

Es disposa d’equipament per a l’escanejat 3D i enginyeria inversa, Microscòpia òptica i electrònica, anàlisi químic, i  reacció a el foc, així com una dotació per metrologia, composta d’1 equip XR escàner de llum blanca estructurada, 1 braç de metrologia Romer Absolute Arm i 1 braç de metrologia ATOS ScanBox 4105. Es disposa a més d’equips per a assaig i simulació d’envelliment: assaigs de clima, radiació UV, xenó test, i assaigs de corrosió.

Equipaments per al desenvolupament i caracterització de materials

Tecnologies principals:

AM/3D Printing, Design, Simulation, Enginering & Manufacturing Software

AM/3D Printing Advanced materials

Digital AM/3DP Factory / Intelligent Manufacturing

AM/3DP Final Application Solutions

Consulting for AM/3DP Implementation and services

Altres Tecnologies rellevants:

Surface, Thermal Treatments, Coatings & Special Finishings

Testing and Characterization Technologies

IAM 3D HUB

#PIMES #TRANSFORMACIÓDIGITAL #INNOVACIÓ #INNOVACIÓEMPRESES #3DPRINTING #FABRICACIÓADDITIVA

Sol·licita més informació