El node d’Intel·ligència Artificial

El node d’Intel·ligència Artificial (CIDAI) és una iniciativa publico-privada que promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació), empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada. El CIDAI té com a finalitat accelerar l'adopció de la Intel·ligència Artificial fiable en el món empresarial i en la societat, així com potenciar l'ecosistema català d'Intel·ligència Artificial com un pol de referència internacional creant una comunitat connectada, activa i dinàmica que impliqui la majoria dels agents.
Coordinadors:
Socis:

Serveis:

Autodiagnosi d’oportunitat d’aplicació d’analítica avançada i IA

Servei destinat a organitzacions amb maduresa digital baixa-mitja, sense coneixement de les possibilitats de l’analítica de dades avançada i/o IA. Consisteix en un servei web a través del qual una empresa pot realitzar una autodiagnosi per conèixer quina maduresa té per poder incorporar  tecnologies d’analítica avançada i IA, i unes primeres recomanacions sobre els propers passos a seguir si desitja incorporar aquest tipus de tecnologies.

Servei Lean de diagnosi i oportunitats en analítica avançada i IA

Servei destinat a organitzacions amb maduresa digital mitja que tenen interès en identificar com l’analítica avançada i la IA podria millorar la seva activitat i negoci. El servei pretén donar suport al client en la factibilitat d’una possible aplicació de la IA en l’organització (Enfocament producte o procés)

Servei d’assessorament realitzat per expert tecnològic soci de CIDAI. Dues sessions (2.5h per sessió) amb el responsable que assigni de l’organització per avaluar la maduresa digital de l’entitat i valorar oportunitats en IA. El servei té un dimensionament de 30h en total, de les quals 5h serien la durada estimada de les visites presencial/online sessió, i la resta es dedicarien a l’elaboració de l’informe.

Els socis tindran les eines que ofereix el CIDAI per a la seva execució (Autodiagnosi).

Estratègia i roadmap tecnològic en IA i dades

Servei destinat a organitzacions amb maduresa digital mitja que tenen interès en identificar quines serien les oportunitats d’aplicació de l’analítica avançada i la IA, i com haurien d’avançar per incorporar-la. Servei d’assessorament realitzat per expert tecnològic, en el qual, a través de diverses sessions amb els responsables de les diferents unitats i àrees de l’organització es recull l’estat actual a nivell de maduresa digital, posteriorment es presenta una diagnosi amb les possibles iniciatives identificades, es prioritzen i finalment s’elabora un full de ruta personalitzat a curt, mig i llarg termini per l’adopció de la IA.

Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions

Anàlisi de tendències, estudis i whitepapers

Accés a les últimes tendències, avenços tecnològics i situació de mercat en AI i dades, a partir del coneixement expert dels membres del CIDAI. El client podrà demanar estudis sota demanda més enfocats a una vigilància tecnològica i prospectiva, estudis més genèrics o estudis específics per un àmbit en concret.

Estudi de viabilitat de reptes tecnològics

Estudi d’anàlisi de la viabilitat tècnica-econòmica d’incorporació de tecnologies de dades i IA per a la resolució de reptes tecnològics concrets (projectes/processos).

Nous models de negoci al voltant de l'IA i les dades

Servei d’identificació de nous models de negoci a través de les dades i la IA. El servei està focalitzat, per una banda, en donar suport en la conceptualització de nous serveis i solucions intensives en IA i , a per altra banda, a donar suport en la conceptualització de nous models de negoci que parteixin de l’ús de les dades i l’IA.

Suport en la identificació d'oportunitats i definició de les especificacions tècniques

Assessorament en l’elaboració de les especificacions tècniques de sistemes i solucions associades a potencials oportunitats d’incorporació de tecnologies de dades i IA.

Consultoria Tecnològica

Servei de suport en el disseny i configuració de Data Lake, arquitectures big data i d’analítica en temps real (streaming)

Assessorament en el disseny i configuració de la millor arquitectura big data i/o d’analítica en temps real d’acord amb els requeriments i necessitats tècniques a satisfer en el projecte o procés.

Generació de dades sintètiques per a l’entrenament de models IA

Capacitat de generació de dades sintètiques que emulin la qualitat de les dades originals (data set inicial) per facilitar l’entrenament de models IA i evitar el tractament i ús directe de dades reals.

Data sharing per a l’entrenament de models IA

Provisió de plataforma per compartir dades: emmagatzematge de dades; compartició de dades amb clients i partners; establiment per part de l’empresa o entitat de les condicions d’ús; freqüència d’accés i permisos personalitzables; aplicació d’analítica de dades i IA.

Serveis de prova de concepte de validació de resultats previ a la implantació

Acompanyament i/o realització d’un projecte d’implantació d’una prova de concepte que permeti validar la utilitat i factibilitat de l’aplicació de les tecnologies de dades i la IA, així com la millor tecnologia i models IA a utilitzar en la implementació de la posterior solució final.

Testeig i Experimentació

Connexió amb entitats i empreses. Matchmaking

Identificar el contacte idoni per emprendre un projecte de dades i IA és una peça clau per l’empresa catalana. En aquest sentit, el CIDAI facilitarà la posada en contacte d’entitats que ho demanin amb altres entitats vinculades a l’àmbit de l’IA i les dades. Aquest servei de matchmaking pot ser realitzat de dues maneres: a través de la provisió del contacte a aquestes entitats o a través de l’acompanyament en la realització del contacte directe. El servei es basarà en el coneixement expert de les entitats i empreses catalanes i europees dels socis del CIDAI i més endavant es complementarà amb el treball de mapeig que el CIDAI realitzarà al voltant de l’AI i les dades. Aquest servei està destinat principalment a empreses.

Cerca de socis i ecosistema d’innovació

Formació en IA i dades

La capacitació del personal que està en contacte amb les tecnologies de IA i dades és imprescindible perquè les entitats siguin competitives. Per promoure que això succeeixi el CIDAI dona accés al programa formatiu relacionat amb AI i dades dels membres del CIDAI de manera integrada. Un cop s’identifiquin les mancances que pot haver-hi a nivell formatiu segons les demandes que arribin per part de les entitats, a mig termini es preveu que el CIDAI generi seu propi programa formatiu que complementi el programa formatiu que els socis del CIDAI ofereixin. La formació reglada queda fora de l’abast d’aquest servei.

  • Sessions formatives de curta durada (<10 hores): Cibernarium + Servei de Prototipatge i Innovació (amb Aj BCN); AI Business School (amb Microsoft); LinkedIn & GitHub Tech Skills (amb Microsoft); Catedra SDG Group – UPF; Masterclasses i workshops de innovació CIDAI
  • Formacions de llarga durada (>10 hores): IT Academy Cibernarium; Microsoft Learn; Certifications oficials de Microsoft; UPC Tech Talent Center
  • Formacions personalitzades: Programes de Preincubació i preacceleració de Barcelona Activa; Cursos “executive” en Visió per Computador i innovació (CVC); Lifelong trainning en captació tècnica en Visió per Computador (CVC); AI Academy by AI NTT DATA Center of Excellence (amb Everis); Eurecat Academy; IDEAI profesional training; UPC Tech Talent Center.

Formació

Infraestructures:

Superordinador MareNostrum

El superordinador MareNostrum 4 té 48 racks amb 3.456 nodes. Cada node té dos xips Intel Xeon Platinum, amb 24 processadors cadascun, el que suma un total de 165.888 processadors i una memòria central de 390 Terabytes.

Superordinador MareNostrum

Plataforma CARLA

La plataforma CARLA és una plataforma de generació de dades sintètiques en entorns virtuals per a l’aprenentatge de models de conducció autònoma. És un servei d’acompanyament i accés a la infraestructura dirigit a empreses que tinguin la necessitat d’aquestes dades i protocols per validar els seus desenvolupaments.

Plataforma de generació de dades sintètiques en entorns virtuals CARLA

Xarxa de laboratoris federats

Xarxa de laboratoris federats reconfigurables habilitats per al desplegament d’assajos i comprovacions de solucions de dades i IA pel que fa a indicadors d’eficiència, agilitat, regles d’actuació, adaptació normativa i impacte ambiental de solucions de dades i IA desplegades en diferents processos industrials (per exemple químics, mecànics, calòrics, electròlisi, tall, injecció, estampació, muntatge, extrusió, soldadura, modelat, separació, platrónica, etc.).

Infraestructures federades obertes per l’experimentació i prova de solucions de dades e IA en processos industrials

Urban Testing Sandbox

Urban Testing Sandbox és una iniciativa que impulsarà l’Ajuntament de Barcelona que facilita la utilització dels espais públics de la ciutat per implementar projectes pilot d’innovació. L’espai de laboratori se situa al districte de Sant Martí, a l’eix Llacuna-Pere IV i es té previst la seva ampliació fins a Ca l’Alier. Es preveu la seva entrada en vigor en 2022.

Urban Testing Sandbox

Marketplace

Marketplace per la contractació de serveis al cloud d’AI i de machine learning directament a Microsoft o als ISVs (Independent Software Vendors) acreditats. Possibilitat d’utilitzar el marketplace com demandant de tecnologia i com a ofertant (previ registre).

Marketplace per la contractació de serveis AI al cloud

Plataforma ChaLearn LAP i avaluació de sistemes de lectura

Plataforma de serveis d’avaluació estandarditzada de sistemes d’anàlisi automàtica de comportament humà a partir d’imatges, Look At People (mètriques i datasets de referència, web benckmark platform).

Plataforma ChaLearn LAP i avaluació de sistemes de lectura

Plataforma Robust Reading Competition

Plataforma de serveis d’avaluació estandarditzada de sistemes de lectura (mètriques i datasets de referència, web benckmark platform).

Plataforma Robust Reading Competition

Espai Living Lab

Espai per afavorir la innovació en tecnologies exponencials i accés a serveis diferencials (Market Intelligence, Digital Experience Research, AI Driven Design & Prototyping Studio) enfocat sobre tot a sector públic i empresa privada amb maduresa tecnològica en IA.

Espai Living Lab

Laboratori de Robòtica Cognitiva

Infraestructura de suport a l’R+D en robòtica cognitiva i visió artificial, amb equipaments de robòtica industrial, col·laborativa i robòtica mòbil (drons i AGV) amb l’objectiu de dotar aquests elements de major autonomia o automatització a partir d’aprenentatge automàtic.

Laboratori de Robòtica Cognitiva

Laboratori de Ciberseguretat

Laboratori experimental per a l’R+D en ciberseguretat en infraestructures crítiques i industrials. Permet definir escenaris de simulació (amb ús de honeypots i altres tipus de sensors) per a desplegar diferents tecnologies d’anàlisi basades en aprenentatge automàtic aplicat a la ciberseguretat.

Laboratori de Ciberseguretat

Tecnologies:

Artificial Intelligence

Cybersecurity / Industrial Security

Cloud Platforms, Solutions & Services

Data analytics & Big Data Management in industry

Digital Twin

Embedded Systems

The Internet of Things

Industrial 5G

Smart Factory & Intelligent Manufacturing

Virtual and Augmented Reality

Supercomputing

Cas d'èxit Splendid Foods

#PIMES #INDÚSTRIA4.0 #iNNOVACIÓ
Una visió disruptiva i el compromís amb la innovació tecnològica han portat Splendid Foods a convertir-se en una de les empreses líders del seu sector.

Sol·licita més informació