Adopció de tecnologies emergents a través de la innovació oberta: Un bootcamp de l’IESE Business School pel DIH4CAT

  • Premsa
  • Serveis transversals
  • 18/03/2024 13:57