El BSC-CNS i Intel crearan un laboratori pioner de disseny de processadors

  • Premsa
  • Supercomputació
  • 24/05/2022 07:50

DIH4CAT is a project funded by the European Union Digital Europe Programme under Grant Agreement Nº101083736.