Les sol·licituds pel programa de suport als Digital Innovation Hubs (PADIH), que finança projectes de testatge de tecnologies avançades a pimes, ja estan obertes

S’espera que, amb aquest programa, més de 1.200 petites i mitjanes empreses millorin la seva competitivitat i innovació a través de subvencions fins a 30.000 € repartides en serveis de consultoria, testatge, formació i assessorament tecnològic.

 • Ciberseguretat
 • Connectivitat intel·ligent
 • Fabricació additiva i impressió 3D
 • Fabricació avançada i robòtica
 • Fotònica
 • Intel·ligència Artificial
 • Supercomputació
 • 15/03/2023 10:08

Les sol·licituds per accedir al Programa de Apoyo a los los Digital Innovation Hubs (PADIH) ja es poden presentar, des de l’1 de febrer de 2023. Aquest programa té com a objectiu finançar projectes de testatge de tecnologies avançades a més de 1.200 petites i mitjanes empreses espanyoles. A més, s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i millorarà la competitivitat de les pimes espanyoles a través de prestar-los serveis de suport i assessorament en matèria d’innovació amb la finalitat que aquestes empreses implantin tecnologies digitals disruptives.
Les petites i mitjanes empreses beneficiàries podran rebre subvencions fins a 30.000 €, repartides en la prestació en espècies, relatives als següents serveis:

 • Consultoria i assessorament tecnològic, fins a 10.000 €.
 • Testatge, experimentació i validació de l’ús de tecnologies avançades a l’empresa mitjançant l’ús de les infraestructures tecnològiques dels Digital Innovation Hubs, fins a 20.000 €.
 • Formació tecnològica, fins a 5.000 €.
 • Assessorament per la cerca de fonts de finançament per projectes de tecnologia avançada, fins a 5.000 €.

 

Tanmateix, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja ha publicat les bases reguladores d’aquestes ajudes. Segons les bases, serà la pime la que s’encarregui de contactar amb l’European Digital Innovation Hub (EDIH) que consideri més adient per sol·licitar els serveis que s’adeqüin a les seves necessitats.
Després, l’EDIH elaborarà una proposta i quan la petita i mitjana empresa estigui d’acord amb aquesta, demanarà l’ajut en espècie. Després de la realització del servei, la pime haurà d’abonar l’IVA i l’EDIH justificarà la subvenció en nom del beneficiari.

Aquestes ajudes es concediran en règim de concurrència no competitiva i per ordre de presentació de sol·licituds fins que s’esgoti el crèdit pressupostari, quantificat en 16,6 milions d’euros. El programa se suma també als altres que ja estan a l’Escola d’Organització Industrial (EOI), des d’on es poden demanar les sol·licituds.

 

Presentació del programa Next Generation de suport als Digital Innovation Hubs (PADIH) per part d’ACCIÓ

Per esclarir els dubtes sobre la convocatòria PADIH, ACCIÓ va organitzar una sessió de presentació del programa, el dia 22 de febrer. En aquesta sessió informativa va començar amb la benvinguda de Joan Romero, el director executiu de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). Seguidament en Jordi Llinares, subdirector general de Digitalització de la Indústria i Entorns Col·laboratius del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), va detallar el programa PADIH.

Carles Miranda, Mànager d’Indústria 4.0 i Economia Circular d’ACCIÓ, també va participar explicant el Digital Innovation Hub de Catalunya i aportant exemples de projectes duts a terme per les entitats del DIH4CAT. També va animar les empreses a contactar amb l’oficina tècnica del Digital Innovation Hub de Catalunya per a cobrir les seves necessitats de digitalització, rebre una proposta de serveis i executar-los amb l’ajuda del PADIH.
Abans de finalitzar la sessió amb un torn obert de preguntes, es va presentar l’Oficina Next Generation. La presentació la va dur a terme en Xavier Elizondo, Mànager de l’Oficina Next Generation d’ACCIÓ.

 

Bases de la convocatòria PADIH
Guia pràctica sobre les sol·licituds de les pimes
Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) – Convocatòria d’ajuda a pimes (2023 – 2025) – Preguntes freqüents EDIH Entitats Col·laboradores