Un estudi d’ACCIÓ identifica 220 empreses dedicades al ‘big data’ a Catalunya que ocupen 2.500 persones i facturen 250 milions d’euros

Un estudi que es presenta aquest divendres l’apunta com un dels àmbits emergents a Catalunya atès que més del 60% de les companyies tenen menys de 10 anys de vida i prop del 40% són startups.

  • Connectivitat intel·ligent
  • 11/03/2021 13:21

En els últims cinc anys Catalunya ha captat gairebé 600 milions d’euros d’inversió estrangera en big data, un 70% del total de l’estat espanyol

L’informe també subratlla que la pandèmia ha accelerat la digitalització, fet que ha posat en relleu la importància de disposar de dades per analitzar la propagació i els efectes de la Covid-19, així com d’anticipar-se i poder prendre decisions

Oficina de Comunicació

A Catalunya hi ha 220 empreses dedicades al big data que ocupen en conjunt prop de 2.500 persones i facturen uns 250 milions d’euros globalment. Són algunes de les conclusions d’un estudi de Big Data d’ACCIÓ–l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement-, que es presenta aquest divendres, i que analitza la situació d’aquest sector a Catalunya i les principals tendències mundials en aquest àmbit.

L’informe defineix el big data com aquells volums de dades tan grans i complexos que, per poder-se processar i extreure’n valor, requereixen l’ús de tecnologies no tradicionals. Aquesta gran quantitat d’informació, molt diversa i vinculada a l’ús d’internet, ha de ser processada molt ràpidament i sovint en temps real, fet que implica la necessitat que sorgeixin noves eines tecnològiques per fer front a aquestes necessitats. Així, el big data s’associa a noves tecnologies com la intel·ligència artificial, el machine learning, el deep learning o l’ús del núvol, entre d’altres. La hibridació de totes elles facilita el desenvolupament de solucions innovadores i disruptives i ajuda a avançar en diferents camps de coneixement.

El document també destaca que el big data és una tecnologia transversal en diversitat d’indústries. Així, els sectors que més l’han implementat són aquells vinculats a les TIC, les telecomunicacions, l’energia, les finances i la salut. Alguns àmbits concrets de l’anàlisi de dades per a les indústries són la millora del coneixement del client, l’optimització de processos de producció i la gestió de riscos, entre d’altres.

La presentació de l’estudi tindrà lloc aquest divendres (12/03/2021) de forma telemàtica i comptarà amb la participació del CIDAI i d’empreses com IBM, Holaluz i Dribia, que explicaran com la gestió de les dades massives es pot incloure en les activitats empresarials i aportar valors diferencials.

Un sector emergent a Catalunya

Segons l’informe, les empreses dedicades al big data presents a Catalunya són fonamentalment pimes (89%). Es tracta d’un sector emergent, ja que el 61,4% de les empreses tenen menys de 10 anys de vida i un 38,2% són startups. Ara bé, el document també destaca que el 35,5% de les empreses factura més d’un milió d’euros i el 12,7%, més de 10 milions. El big data té també potencial de creixement internacional, atès que una quarta part de les empreses catalanes del sector ja són exportadores (25,5%).

Quant a la cadena de valor, es tracta d’empreses dedicades principalment a l’anàlisi de dades (64,1%) i de proveïdors de tecnologia (38,2%). A més, l’estudi conclou que es tracta d’un àmbit transversal, ja que la gestió de grans volums de dades té aplicacions en altres sectors, des de l’e-commerce fins a la salut, l’alimentació o les finances.

A banda d’empreses, l’ecosistema català de big data també està format per altres agents com ara centres tecnològics i de recerca, universitats (que impulsen programes de formació en aquest àmbit) o entitats i institucions vinculades a l’administració pública, així com organitzacions i associacions vinculades a fires i congressos.

Pel que fa a la inversió estrangera, segons dades del darrer quinquenni (2016-2020) de fDi Markets analitzades per ACCIÓ, Catalunya ha captat 13 projectes d’inversió estrangera d’aquest sector que han suposat la creació de més de 1.800 llocs de treball i un volum de capital invertit de gairebé 600 milions d’euros, xifra que representa el 70% del total de l’estat espanyol.

La democratització de les dades en el context de la COVID-19

En els darrers mesos disposar de la informació per part de la ciutadania ha esdevingut un fenomen global. L’accés a les dades obertes (aquelles que poden ser utilitzades i distribuïdes lliurement) cada vegada implica més països, institucions i organitzacions de tipologia diversa amb l’objectiu d’afavorir la transparència, l’accés al coneixement i la generació de valor econòmic i social.

La irrupció de la pandèmia ha accelerat la digitalització de les empreses i la societat en conjunt, fet que afavorirà el sector de les dades. La gestió de la Covid-19 està posant en relleu la importància de disposar de dades per analitzar la seva propagació i els seus efectes, així com per poder anticipar-se i prendre decisions. Això impacta en el recompte total de casos i al seguiment de l’evolució de la pandèmia, però també en el desplegament de proves diagnòstiques, l’estudi dels fàrmacs o el desenvolupament de plataformes d’e-health, així com el comportament de la tecnologia.

En el context de la pandèmia, a Catalunya s’han desplegat iniciatives basades en big data i intel·ligència artificial com l’observatori epidemiològic amb l’objectiu de prevenir altres epidèmies, mentre que institucions de renom en l’àmbit sanitari (liderades per l’Hospital Clínic) han impulsat un projecte per incorporar la gestió de les dades a l’hora de tractar pacients de Covid-19 i actuar de manera precoç.

Tendències mundials

El big data és un negoci en alça a escala global: l’any 2020 va representar el 4% del PIB europeu i va arribar a crear 10,5 milions de llocs de treball. En els propers 10 anys es calcula, segons fonts consultades a l’informe, que el big data i la intel·ligència artificial faran augmentar el PIB mundial en un 1,2% i que arribarà a generar 13.000 milions de dòlars en activitat econòmica. De cara al 2025, es preveu que el volum de dades generades es multipliqui per cinc en relació amb l’any 2018.

En termes mundials, els Estats Units és el país que controla el 53% del total del mercat d’aquesta tecnologia i on creixerà més el sector. D’altra banda, en els darrers cinc anys (2016-2020) s’han tancat 3.175 rondes d’inversió en big data al món per un valor superior als 22.000 milions d’euros.

D’acord amb l’estudi d’ACCIÓ, segons el portal Lens.org, actualment hi ha 356.500 patents registrades vinculades a les dades, principalment als Estats Units i al Canadà i al continent europeu. Destaca també que unes 900 startupsa escala internacional incorporen el big data en els seus processos, d’acord amb Crunchbase, que es concentren fonamentalment als Estats Units (un 40% de les quals, a Califòrnia), seguit d’Israel, el Regne Unit, l’Índia, Alemanya i la Xina.