CIRCULOOS ofereix una oportunitat transformadora cap a l’economia circular per les micropimes i les pimes, on les eines d’avantguarda aprofiten el poder de les dades per construir un ecosistema de col·laboradors. En aquest ecosistema, les cadenes de subministrament són dinàmiques i òptimes quant al seu impacte al medi ambient i s’orquestren d’extrem a extrem.