El node de Supercomputació

El node de supercomputació és la plataforma d’accés a solucions i serveis basats en la computació d’alt rendiment per al sector industrial y les administracions publiques, per tal d’impulsar la seva transformació digital i tecnológica. El principal objectiu d’aquest node és la promoció de l’ecosistema d’innovació català en supercomputació, liderat per BSC i amb el suport de CSUC, CIMNE, URV, UAB(PIC), tot incloent també empreses del sector com HPCnow, SUBMER i spin-offs recents dels membres del node.
Coordinadors:
Socis:

Serveis:

Descobreix la Supercomputació

Amb l’objectiu de fer arribar a les empreses un coneixement bàsic i inicial sobre les possibilitats de l’ús de la supercomputació i el Big Data als seus negocis, el servei adopta diferents formats depenent del nombre, la maduresa de l’empresa en l’ús de l’HPC i de la possibilitat de presencialitat o no. El servei essencial es basa en una presentació adreçada a un nombre d’empreses major de 5. També es poden organitzar reunions personalitzades en el cas de tecnologies molt especialitzades o degut a requisits de confidencialitat.

Divulgació i sensibilització

Test de maduresa en l’ús d’HPC

El servei consisteix en una reunió personalitzada en la que s’avalua la maduresa de l’empresa en l’ús de l’HPC i el Big Data. Aquesta reunió preparatòria és molt útil per focalitzar la necessitat de l’empresa i dirigir-la envers els experts més adients per cercar una solució. Aquesta reunió es pot fer presencial o virtual segons possibilitats. El test categoritza el nivell de maduresa de l’empresa i defineix així els propers passos a realitzar envers la col·laboració amb la infraestructura.

Creació del roadmap en la col·laboració

El servei consisteix en una reunió especialitzada en la que s’avalua conjuntament entre els representants de l’empresa i els experts del node les necessitats plantejades per l’empresa, i les possibles aproximacions a una o vàries solucions de les mateixes. S’elabora un full de ruta per avançar en la possible col·laboració entre l’empresa i el node. Es defineixen també els compromisos per cadascuna de les parts.

Diagnosi, reflexió estratègica i definició d’actuacions

Projecte HPC empresa

Aquest servei engloba un conjunt de possibles col·laboracions amb el node en diversos formats segons el projecte. Es posen a disposició de l’empresa els recursos del node en el marc d’un projecte definit conjuntament. S’ofereixen llicències sobre patents del node i sobre el software i app pròpies. També s’analitzen vies de col·laboració a través de projectes ad hoc segons les necessitats de l’empresa.

Consultoria Tecnològica

Suport en l’ús de la supercomputació

Aquest servei ofereix suport en l’ús de recursos de supercomputació, el qual inclou l’assistència de tècnics especialitzats del node per a la implementació del projecte i ús eficient de la infraestructura específica. L’accés s’aconsegueix a través de l’avaluació tècnica de la proposta i del nivell de suport necessari (bàsic, intermedi, avançat).

Testeig i Experimentació

Formació en Supercomputació

Aquest servei inclou l’accés a cursos de formació en l’ús de superordinadors i la seva aplicació a problemes d’interès industrial.

Formació en Supercomputació

Infraestructures:

Superordinador MareNostrum4

El superordinador MareNostrum4 té 48 racks de còmput amb 72 nodes cadascun (3.456 nodes). Cada node té dos xips Intel Xeon Platinum, amb 24 processadors cadascun, el que suma un total de 165.888 processadors i una memòria central de 390 Terabytes. La seva potència màxima és de 11,15 Petaflops, o el que és el mateix, és capaç de realitzar més d’11.500 bilions d’operacions per segon.

Superordinador MareNostrum

Acuario Cluster (CIMNE)

L’Acuario és la plataforma de computació d’alt rendiment (High-Performance Computing o HPC) que està conformada per més de 50 nodes, amb més de 6TB de memòria i 800 cores, que el CIMNE posa a disposició dels investigadors per poder resoldre càlculs extremadament complexos que, per potència i càrrega de treball, un equip qualsevol no podria suportar. El CIMNE està fermament compromès amb la potenciació de la supercomputació i per això millora any rere any el seu centre de càlcul amb nous nodes i eines.

Acuario Cluster (CIMNE)

Dades PIC

El cluster de processament de dades PIC disposa de 8000 nuclis de CPU x86 en nodes heterogenis amb una mitjana de 3 GB de RAM per nucli, i fins a 750 GB de memòria per node. Disposa també de nodes amb GPUs Nvidia V100 i 2080Ti.  Es tracta d’un sistema optimitzat pel processament i l’anàlisi de dades, amb connexions 10GE entre els nodes. El cluster es connecta a un sistema d’emmagatzemament amb capacitat per allotjar datasets de centernars de Terabytes i que és accessible remotament per diversos protocols (gridftp, http). L’accés al cluster pot ser interactiu, mitjançant Jupyter notebooks, o “batch” mitjançant el gestor de treballs HTCondor.

Cluster de processament de dades PIC

Altres sistemes HPC

Addicionalment al MareNostrum4 com a superordinador de propósit general, el node disposa d’altres sistemes d’alt rendiment, amb característiques específiques per determinades aplicacions. Això inclou equips de memoria compartida, nodes amb acceleradors i clusters basats en tecnologies emergents.

Altres sistemes HPC

Tecnologies principals:

Artificial Intelligence

Data analytics & Big Data Management in industry

Digital Twin

Supercomputing

Altres tecnologies rellevants:

Additive Manufacturing and 3D Printing

Digital Energy & Energy Efficiency

Engineering

Machine Learning

Predictive Maintenance

Simulation – Engineering Software

Smart Factory / Intelligent Manufacturing

Supply chain management Solutions

Virtual & Augmented Reality

MareNostrum 4 at Barcelona Supercomputing Center

#PIMES #INDÚSTRIA4.0 #INNOVACIÓ #TRANSFORMACIÓDIGITAL #SUMPERCOMPUTING #SÚPERCOMPUTACIÓ #INNOVACIÓEMPRESA

Sol·licita més informació