Curs bàsic en prevenció de riscos de ciberseguretat

  • Ciberseguretat
  • Wednesday 20 December 2023 - Wednesday 10 January 2024 De 15.30 h a 19.30 h

El curs dona els coneixements bàsics d’higiene cibernètica que haurien de tenir tots els professionals que treballen amb eines digitals, per tal de minimitzar els riscos i impacte d’un eventual atac cibernètic.

 

Objectiu de l'acte

A mode de consell i bones pràctiques aquest curs es planteja com una formació per la que haurien de passar tots els treballadors d’una empresa que tenen contacte amb eines digitals. Tal com es fa amb els cursos de prevenció i riscos laborals, els consells i bones pràctiques incloses en el curs, representen les mínimes mesures que tothom hauria de tenir en compte per minimitzar els riscos en empreses amb un índex mitjà o elevat de digitalització.

 

T'interessa si ets...

Personal que treballa amb dispositius electrònics (ordinadors, tauletes, telèfons mòbils...) però que no tenen una formació específica en tecnologies digitals ni ciberseguretat.