Píndola sobre Tecnologies Immersives

  • Connectivitat intel·ligent
  • Tuesday 12 December 2023 11:30 - 13:30
  • Gratuït

Les tecnologies immersives estan obrint noves portes a com les persones interactuem. Aquesta revolució també està tenint lloc en diversos sector productius. Sergi Fernández, cap de l’àrea de Media Internet a la Fundació i2CAT introduirà aquestes tecnologies i les claus per a la seva aplicació.

  1. Benvinguda i introducció al MIA
  2. Holoconferencing platform
  3. Volumetric Video Compression & Reconstruction
  4. Towards VV Platforms over 6G
  5. Casos d’ús
  6.  Zona de demostracions i Networking