Curs d’ètica en intel·ligència artifical

  • Intel·ligència artificial
  • Tuesday 02 July 2024 - Wednesday 10 July 2024 De 15.00 h a 19.00 h
  • 300€

Aquest curs proporcionarà una àmplia perspectiva de totes les implicacions ètiques al camp de la IA, l’impacte social del desplegament de la IA i els enfocaments ètics acutals a nivell internacional. També s’analitzarà la relació entre les recomendacions ètiques i el marc legal tant a nivell autonòmic com nacional i europeu.

Objectiu de l'acte

  • Conèixer els principals riscos ètics de la IA.
  • Conèixer els diferents enfocaments ètics en l’àmbit internacional.
  • Fixar els princips de l’ètica pel disseny.
  • Conèixer les relacions entre les consideracions ètiques i el marc jurídic.
  • Aprendre a detectar les propietats ètiques d’un sistema d’IA que ja està en producció.

T'interessa si ets...

- Professionals que vulguin liderar el desenvolupament de la IA sota una ètica. - Directius que supervisin equips en aquestes tecnologies.