Curs PATC (híbrid): Introducció als Entorns de Simulació per a Ciències de la Vida

  • Supercomputació
  • Monday 13 March 2023 De 09.00 h a 18.00 h

El curs familiaritzarà als assistents amb les tecnologies de simulació utilitzades en Ciències de la Vida i la seva adaptació específica a l’entorn HPC.

Esquema detallat:

  • Introducció a la simulació biomolecular
  • Estratègies de simulació de gra gruixut i atomística
  • Configuració automatitzada de la simulació

Particularitats de la HPC:

  • Paral·lelització a gran escala, ús de GPU
  • Emmagatzematge i estratègies d’anàlisis de trajectòries a gran escala

Objectiu de l'acte

Configurar, executar i analitzar simulacions estàndard en un entorn HPC.

T'interessa si ets...