Presentació de grups de recerca de la Xarxa RDI-IA. Foment dels mecanismes de transferència tecnològica

  • Intel·ligència artificial
  • Thursday 07 September 2023 De 16h a 17.30h

En el marc del DIH4CAT, la Xarxa RDI-IA i el CIDAI han emprès una nova col·laboració per continuar el treball en el foment de la interacció entre la recerca i l’empresa.

La Xarxa RDI-IA neix amb l’objectiu de dotar de mecanismes de transferència tecnològica a tots els grups de recerca catalans intensius en intel·ligència artificial.

Per altra banda, el CIDAI promou la transferència del coneixement i la realització de projectes conjunts entre empreses i l’àmbit de la recerca catalana relacionada amb la IA. Aquesta sinergia es tradueix en un esdeveniment amb l’objectiu de donar visibilitat als grups davant d’actors rellevants de l’ecosistema d’innovació català, com petites i mitjanes empreses, start-ups tecnològiques o grans corporacions.