Digitalizing SMEs via Emerging Technologies

  • Serveis Transversals
  • Thursday 14 December 2023 16.00 h - 17.00 h
  • Gratuït

L’adopció de tecnologies emergents pot beneficiar enormement a les petites i mitjanes empreses (PIME) de diverses maneres. Permet aconseguir avantatges competitius mitjançant la creació de noves propostes de valor, la qual cosa repercuteix en les estructures tradicionals d’ingressos i costos de les PIME. No obstant això, malgrat la voluntat de les empreses d’adoptar la transformació digital, sovint tenen una comprensió borrosa de com començar. Segons les dades de la Comissió Europea, només el 55% de les PIME europees tenen almenys un nivell bàsic de digitalització (objectiu: almenys el 90% per a 2030), la qual cosa indica que gairebé la meitat de les PIME no estan aprofitant les oportunitats creades pel digital.

Aquesta sessió en línia pretén explorar

com s’estan transformant les indústries gràcies als recents avanços tecnològics
els avantatges d’adoptar tecnologies emergents i la seva influència en el model de negoci de les PIME
els instruments disponibles per a fomentar l’adopció de tecnologies emergents

El seminari web serà dirigit per Sandra Sieber, Professora d’Iniciativa Emprenedora del IESE Business School, i inaugurat per Josemaría Siota, Director Executiu del Centre d’Iniciativa Emprenedora i Innovació del IESE.