Curs PATC (híbrid): Programming Distributed Computing Platforms with COMPSs

  • Supercomputació
  • Tuesday 24 January 2023 - Wednesday 25 January 2023 De 09.30 h a 16.45 h
  • No hi ha quota d'inscripció. El curs és gratuït.

COMPSs és un model de programació capaç d’explotar la concurrència inherent a les aplicacions seqüencials i executar-les de manera transparent per al desenvolupador d’aplicacions en una plataforma de computació distribuïda. Això s’aconsegueix anotant part dels codis com a tasques, i construint durant l’execució un gràfic de dependència de tasques basat en les dades reals consumides/produïts per les tasques.

El temps d’execució de COMPSs és capaç de programar les tasques en els nodes de computació i tenir en compte factors com la localització de les dades i la diferent naturalesa dels nodes de computació en cas de plataformes heterogènies. A més, recentment COMPSs ha estat millorat amb la possibilitat de coordinar Serveis Web com a part de les aplicacions. COMPSs admet Java, C/C++ i Python com a llenguatges de programació.

Objectiu de l'acte

En el curs es donarà a conèixer la sintaxi de COMPSs, la metodologia de programació i una visió general del funcionament intern. Els assistents rebran una primera lliçó sobre programació amb COMPSs que els permetrà començar a programar amb aquest framework.

També es realitzarà una pràctica amb senzills exercicis introductoris. Els alumnes que finalitzin aquest curs seran capaços de desenvolupar aplicacions COMPSs senzilles i executar-les tant en un recurs local com en una plataforma distribuïda (inicialment en un núvol privat).

Els exercicis s’impartiran en Python i Java. En el cas de Python, s’utilitzaran quaderns Jupyter en alguns dels exercicis.

T'interessa si ets...