Heterogeneous Programming on FPGAs with OmpSs@FPGA

  • Supercomputació
  • Friday 24 March 2023 De 09.00 h a 17.30 h
  • Gratuït

Aquest tutorial presentarà a l’audiència les eines BSC per a la programació heterogènia en dispositius FPGA. Descriu Ompss@fpga, com un entorn de programació productiu per a sistemes informàtics amb FPGAs.

Més concretament, el tutorial busca:

  • Introduir el model de programació Ompss@fpga, com escriure, compilar i executar aplicacions en FPGAs.
  • Mostrar la funció “implements” per a explotar el paral·lelisme entre nuclis i nuclis IP.
  • Demostrarà com analitzar aplicacions per a determinar quines parts poden executar-se en FPGAs, i utilitzar Ompss@fpga per a paralelizarlas/optimitzar-les.

Objectiu de l'acte

  • Introduir el model de programació Ompss@fpga, com escriure, compilar i executar aplicacions en FPGAs.
  • Mostrar la funció “implements” per a explotar el paral·lelisme entre nuclis i nuclis IP.
  • Demostrarà com analitzar aplicacions per a determinar quines parts poden executar-se en FPGAs, i utilitzar Ompss@fpga per a paralelizarlas/optimitzar-les.

T'interessa si ets...

Els alumnes que finalitzin aquest curs seran capaços de desenvolupar benchmarks i aplicacions senzilles amb el model de programació Ompss@fpga per a ser executades en plaques FPGA, com Zedboard o Xilinx ZCU102.