Tecnologia LMD en Fabricació Additiva Metàl·lica

  • Fabricació additiva i impressió 3D
  • Fotònica
  • Friday 22 September 2023 A les 09.00 h

Descobreix les possibilitats que ofereix la tecnologia LMD en fabricació additiva per a metall en el showroom virtual de la Meltio M450. En la sessió podràs examinar amb detall les seves característiques i principals aplicacions en format d’experiència 3D immersiva.

A més, al final de la sessió els tècnics de Dinabide respondran tots els dubtes tècnics que han sorgit durant la presentació.