Simulació de sistemes mecànics mitjançant elements finits (avançat)

  • Fabricació avançada i robòtica
  • Saturday 01 July 2023 - Monday 31 July 2023 Dimecres, de 16.00 h a 20.00 h i divendres, de 08.30 h a 13.30 h i de 14.30 h a 17.30 h (a convenir)
  • 900 €

CONTINGUT DEL CURS

  • Teoria i aplicació dels elements finits al càlcul de unions soldades
  • Teoria i aplicació dels elements finits al càlcul de unions cargolades
  • Contactes no lineals (lliscament, fricció)
  • Teoria i simulació de deformacions plàstiques
  • Grans deformacions a ANSYS
  • Anàlisi d’excitació harmònica
  • Anàlisi transitòria (amb efectes inercials)

Objectiu de l'acte

Proporcionar als assistents els conceptes i coneixements necessaris per fer simulacions de peces mecàniques mitjançant elements finits.

T'interessa si ets...

Enginyers i tècnics amb base de càlcul de components mecànics i FEM.