Introducció als sistemes IoT i a l’aplicació de tècniques d’Intel·ligència Artificial als dispositius

  • Fabricació additiva i impressió 3D
  • Wednesday 26 January 2022 15.00h - 18.00h
  • Gratuït
DIH4CAT is a project funded by the European Union Digital Europe Programme under Grant Agreement Nº101083736.