Living Labs per la la gestió de processos d’innovació oberta en ecosistemes empresarials

  • Serveis Transversals
  • Monday 29 April 2024 De 16.00 h a 17.30 h

La innovació obert se ha transformat en una estratègia clau per impulsar el creixement i la competitivitat de les empreses en l’actualitat. En aquesta jornada formativa s’introduirà l’ús dels Living Labs com a instrument pràctic per fer més eficient i significativa la gestió de projectes i activitats en ecosistemes industrials d’innovació oberta. En aquest context, els Living Labs sorgeixen com una poderosa eina per co-dissenyar i experimentar noves innovacions des d’una perspectiva interdisciplinar i de valor compartit (Shared Value), afavorint un entorn més propici per la generació de noves oportunitats de negoci. En aquesta sessió proporcionaremo exemples clars de com els Living Labs estan apareixent en alguns clústers empresarials com a facilitadors durant la incorporació de tecnologies avançades en processos de conceptualització i desenvolupament de nous productes i solucions per part de PIMEs. De la mateixa manera, revisarem estratègies específiques de gestió fonamentades en els Living Labs que deixin complementar les competències dels project managers que s’estan especialitzant en la resolució de reptes empresarials mitjançant la col·laboració amb entitats externes i la incorporació de tecnologia.

Objectiu de l'acte

  1. Proporcionar una aproximació general al concepte de Living Lab com a eina de desenvolupament d’ecosistemes d’innovació oberta.
  2. Introduir el context del teixit de clústers catalans com a ecosistema industrial de referència.
  3. Proporcionar exemples pràctics del valor del “Living-Lab-as-a-service” en el context d’alguns projectes d’innovació liderats des d’AMBIT Living Spaces Cluster, un dels clústers més grans de Catalunya.
  4. Identificar tips i estratègies per millorar la gestió de projectes empresarials amb un elevat component interdisciplinar.
  5. Proporcionar un punt de partida per la creació d’un grup de treball sobre l’ús dels Living Labs en ecosistemes empresarials, projectant la proposta de valor en el context del DIH4CAT.

T'interessa si ets...

-Project Managers a Clústers -Managers d'Open Innovation a empreses