Navegació de robots

  • Fabricació avançada i robòtica
  • Saturday 01 July 2023 - Monday 31 July 2023 De 17.00 h a 20.00 h
  • 900€

CONTINGUT DEL CURS

  • Introducció: Estratègies de navegació
  • Navegació: Global and local (DWA) planner SLAM i localització
  • Seguretat: Seguretat de robots mòbils
  • Casos pràctics: Plataforma MOBY ROS i Gazebo

Objectiu de l'acte

Proporcionar als assistents els conceptes i coneixements necessaris per analitzar i comprendre la navegació d’un robot.

T'interessa si ets...

Enginyers i enginyers superiors o tècnics i FP amb base de càlcul.