Organització de reunions virtuals

  • Serveis Transversals
  • Thursday 19 September 2024 - Thursday 10 October 2024 Curs que s’impartirà a través de material didàctic multimèdia dins del Campus virtual de Pimec. L’alumne disposarà de videoconferències complementàries amb el tutor-formador els dilluns 30/09 i 7/10 de 18:00 a 19:30 hores.

Últimament les Reunions Online han guanyat popularitat i ja es troben en el nostre dia a dia. Amb aquest curs aprendràs les diferents plataformes per a realitzar reunions virtuals i com dur-les a terme d’una manera òptima i eficient per a totes les persones participants.

Objectiu de l'acte

Objectiu general:

  • Planificar i dirigir reunions virtuals efectives i atractives, quan el desenvolupament de la seva activitat ho requereixi.

Objectius específics:

  • Distingir les principals característiques de la reunió virtual i els mitjans disponibles per planificar-los.
  • Identificar els passos principals en la preparació d’una reunió virtual.
  • Executar la planificació i el desenvolupament en una reunió virtual.

T'interessa si ets...

  • Requisits Participants En cas de no complir amb els requisits o no trobar la documentació acadèmica, podeu accedir en aquesta formació realitzant una senzilla prova d’accés en format Online. REQUISITS: Títol FP Bàsica, Graduat en ESO, haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, Certificat de professionalitat nivell 1 o qualsevol titulació superior. Observacions: Aquest curs es desenvoluparà en modalitat ONLINE. Aquesta modalitat us permetrà realitzar el curs al campus virtual on podreu compaginar l’aprenentatge ONLINE dels continguts teòrics i la realització d’exercicis pràctics al vostre ritme, en funció de la vostra disponibilitat, i sempre amb l’acompanyament del tutor/a per orientar-vos en tot allò que sigui necessari. De forma complementària, podeu assistir a les classes en directe per VIDEOCONFERÈNCIA amb el tutor/a segons el calendari detallat a l’apartat de l’horari. Les videoconferències no es graven. El contingut del curs és en català. Curs subvencionat.