Píndola sobre Ciberseguretat i blockchain

  • Connectivitat intel·ligent
  • Wednesday 22 November 2023 dimecres, 22 de novembre, d’11:00h a 13:00h
  • Gratuït

Dimecres, 22 de novembre, d’11:00h a 13:00h a la Sala de Graus del Campus Sescelades (URV)

Sessió orientada a introduir solucions i tecnologies relacionades amb ciberseguretat i blockchian a l’empresa.

La píndola serà dirigida per membres de la URV com a participants del grup CYBERCAT, el centre per la recerca en ciberseguretat de Catalunya. Els ponents seran Investigador CYBERCAT (blockchain), el Dr. Jordi Castellà-Roca (ciberseguretat) i el Prof. Dr. Josep Domingo-Ferrer (seguretat i privadesa).