Principis bàsics de la intel·ligència emocional

  • Serveis Transversals
  • Wednesday 02 October 2024 - Wednesday 13 November 2024 Curs que s’impartirà a través de material didàctic multimèdia dins del Campus virtual de Pimec. L’alumne disposarà de videoconferències complementàries amb el tutor-formador els dimecres 9/10, 23/10 i 6/11 de 16:30 a 18 hores.

Et proporcionem les eines perquè gestionis les teves emocions de manera positiva, i així puguis millorar el teu propi benestar i aconseguir els teus objectius professionals i personals. Amb el control de les teves emocions creixeràs a nivell personal, desenvoluparàs una intel.ligència social que et permetrà empatitzar amb les persones que et relaciones i aprendràs a afrontar possibles conflictes amb assertivitat.

Objectiu de l'acte

Objectiu general

Interpretar la intel·ligència emocional per aplicar-la de manera transversal en diferents contextos.

Objectiu específics:

  • Interpretar els conceptes claus i diferenciar les diferents teories.
  • Identificar les diferents emocions i la seva funcionalitat per gestionar-les de manera eficient, millorant el clima i la comunicació laboral, fomentant les relacions sanes.
  • Utilitzar diferents eines per a la gestió de les emocions i aplicar depenent dels diferents contextos.

T'interessa si ets...

  • Observacions: Aquest curs es desenvoluparà en modalitat ONLINE. Aquesta modalitat us permetrà realitzar el curs al campus virtual on podreu compaginar l’aprenentatge ONLINE dels continguts teòrics i la realització d’exercicis pràctics al vostre ritme, en funció de la vostra disponibilitat, i sempre amb l’acompanyament del tutor/a per orientar-vos en tot allò que sigui necessari. De forma complementària, podeu assistir a les classes en directe per VIDEOCONFERÈNCIA amb el tutor/a segons el calendari detallat a l’apartat de l’horari. Les videoconferències no es graven. El contingut del curs és en català. Curs subvencionat.