Resolució de conflictes

  • Serveis Transversals
  • Wednesday 25 September 2024 - Wednesday 23 October 2024 Curs que s’impartirà a través de material didàctic multimèdia dins del Campus virtual de Pimec. L’alumne disposarà de videoconferències complementàries amb el tutor-formador el dimecres 25/09, el dijous 10/10 i el dimecres 23/10 de 18 a 19:30 h.

La presència de conflictes en el dia a dia és inevitable en la vida en societat. És per això que la clau no està en evitar-los, sinó en aprendre a detectar-los i saber resoldre’ls de manera eficaç. En aquest curs aprendrem a analitzar-los des del seu origen, i treballarem diferents tècniques, estratègies i mètodes de transformació, gestió i solució del conflicte de manera positiva i, sobretot, constructiva.

Objectiu de l'acte

Objectiu general:

  • Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics:

  • Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.
  • Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
  • Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

T'interessa si ets...

  • Observacions: Aquest curs es desenvoluparà en modalitat ONLINE. Aquesta modalitat us permetrà realitzar el curs al campus virtual on podreu compaginar l’aprenentatge ONLINE dels continguts teòrics i la realització d’exercicis pràctics al vostre ritme, en funció de la vostra disponibilitat, i sempre amb l’acompanyament del tutor/a per orientar-vos en tot allò que sigui necessari. De forma complementària, podeu assistir a les classes en directe per VIDEOCONFERÈNCIA amb el tutor/a segons el calendari detallat a l’apartat de l’horari. Les videoconferències no es graven. El contingut del curs és en català. Curs subvencionat.