Robòtica autònoma i col·laborativa

 • Fabricació avançada i robòtica
 • Monday 22 May 2023

Programa

 1. Introducció. Característiques i terminologia.
 2. Com funciona un robot
 3. Robòtica col·laborativa.
  3.1. Configuració d’eines (exemple: pinça)
  3.2. Programació
  3.3. Interacció amb dispositius externs (sensors)
 4. Robòtica mòbil autònoma
  4.1. Robots terrestres
  4.1.1. Tipus i aplicacions
  4.1.2. Restriccions cinemàtiques i maniobrabilitat
  4.1.3. Estimació de la posició (SLAM)
  4.1.4. Planificació de trajectòries i evitació d’obstacles
  4.1.5. Introducció a ROS
  4.2. Robots aeris UAV’s
  4.2.1. Tipus i aplicacions
  4.2.2. Estimació de la posició: navegació amb sensors
  4.2.3. Control
  4.2.4. Mapejat aeri i reconstrucció 3D
  4.2.5. Estacions terrestres de control i protocols de comunicacions
  4.2.6. Autopilots open-source

Objectiu de l'acte

Aprendre els fonaments del funcionament i programació de robots col·laboratius, autònoms i aeris (UAV’s).

T'interessa si ets...

Estudiants d’Enginyeria, Tècnics, Professionals de l’àmbit científic o tecnològic, amb inquietuds per les aplicacions de la robòtica Terrestre i Aèria.