Advanced Factories – La impressió 3D a Catalunya

  • Fabricació additiva i impressió 3D
  • Thursday 11 April 2024 De 13 h a 13.30 h

Presentació de l’estudi “La impressió 3D a Catalunya”, un informe d’ACCIÓ.