Emmagatzematge d’energia elèctrica per a sistemes altament descarbonitzats

  • Serveis Transversals
  • Wednesday 03 April 2024 - Sunday 07 April 2024 4 sessions de 4 hores cadascuna
  • 600 €

La descarbonització dels sistemes elèctrics de potència en els seus diferents nivells (transport, distribució, generació i consum) requereix
d’eines per a una gestió òptima dels fluxos de potència. Una d’aquestes eines és l’àmbit de l’emmagatzematge d’energia.

El curs Emmagatzematge d’energia elèctrica per a sistemes altament descarbonizats descriu els principis de funcionament i prestacions de les diferents tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica existents actualment, incloent des de les instal·lacions de bombament d’aigua, a les bateries, volants d’inèrcia i supercondensadores. També formula el paper de l’emmagatzematge d’energia en els sistemes elèctrics de potència moderns, emfatitzant en la seva aplicació per a la integració de sistemes de generació basats en energies renovables. El curs proposa el desenvolupament de diversos casos d’ús pràctics entorn al dimensionament i gestió de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia.

Objectiu de l'acte

Entendre els principis de funcionament de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, així com les seves aplicacions i models de negoci actuals en els sistemes elèctrics de potència moderns.

T'interessa si ets...

Si ets un professionals del sector de l'energia i aquells interessats en l'aplicació de l'emmagatzematge d'energia per a la descarbonització dels seus negocis.