Energy Storage for Power Networks: Una introducció a la tecnologia i les aplicacions

  • Connectivitat intel·ligent
  • Wednesday 22 February 2023 - Friday 24 February 2023
  • 450€

La descarbonització dels sistemes elèctrics de potència en els seus diferents nivells (transport, distribució, generació i consum) requereix d’eines per a una gestió òptima dels fluxos de potència. Una d’aquestes eines és l’àmbit de l’emmagatzematge d’energia.

El curs Energy Storage for Power Networks descriu els principis de funcionament i prestacions de les diferents tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica existents actualment, incloent des de les instal·lacions de bombament d’aigua i aire comprimit a les bateries, volants d’inèrcia i supercondensadores. També formula el paper de l’emmagatzematge d’energia en els sistemes elèctrics de potència moderns, destacant la seva aplicació per a la integració de la xarxa de generació basada en energies renovables. A més, inclou una descripció de models de negoci actuals i barreres –i oportunitats– relacionades amb la legislació.

El curs l’impartirà Francisco Díaz-González, Professor del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC i membre del CITCEA-UPC. Tretze anys d’experiència en l’aplicació dels sistemes d’emmagatzematge d’energia en sistemes de generació renovable i xarxes elèctriques.

Objectiu de l'acte

Descriure els principis de funcionament i prestacions de les diferents tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica existents actualment, incloent des de les instal·lacions de bombament d’aigua i aire comprimit a les bateries, volants d’inèrcia i supercondensadores.

T'interessa si ets...